Nowe Prawo Wodne trafiło do Sejmu.

Zakończył się rządowy etap prac nad projektem kluczowej dla gospodarki wodnej Polski ustawy. Nad dokumentem będą teraz pracować posłowie.

Opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy Prawo wodne przewiduje szereg zmian w systemie zarządzania wodami w Polsce. Dokument przewiduje m.in. powołanie nowej instytucji zarządzającej wodami – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”. Ma ono odpowiadać za ochronę przeciwpowodziową i przed suszą, a także za inwestycje. Odpowiedzialność za drogi wodne o znaczeniu transportowym przejmie z kolei Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Będzie ono odpowiadało m.in. za utrzymanie śluz oraz torów wodnych dla statków.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Środowiska, poza nielicznymi wyjątkami, nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 lipca 2017 r.

 

Więcej na stronach: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349269#12349269

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-115-16

 

oraz na: https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/prawo-wodne-trafilo-do-Sejmu-3293.html

Powrót