Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy organizuje konferencję „Nowe wyzwania w odwodnieniu dróg zamiejskich i ulic” w dniach 11-12 grudnia w Toruniu. Będzie to największe spotkanie branży drogowej w zakresie odwodnienia w tym roku.

Poruszona zostanie problematyka ogólnych zasad projektowania odwodnienia oraz wymiarowania urządzeń odwadniających.

Nasi eksperci omówią projektowanie urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz projektowanie odwodnienia wgłębnego.

Kolejne zagadnienia obejmować będą oczyszczanie i retencję wód powierzchniowych oraz odwodnienie na obszarach chronionych wód, a także odwodnienie na etapie budowy i utrzymania systemów oraz urządzeń odwodnienia.

Forum skierowane jest do zarządców dróg na każdym szczeblu oraz projektantów i specjalistów oraz firm zajmujących się urządzeniami, materiałami oraz technologiami związanymi z odwodnieniem dróg zamiejskich i ulic.

 

W konferencji aktywny udział brać będzie retencja.pl, usłyszą Państwo wystąpienia

 

  1. „Co  inżynier drogowy powinien wiedzieć o deszczach projektując w dobie zmian klimatu?”
  2. . „Prawidłowe wymiarowanie detencji i retencji przy drogach.”
  3.  „WaterFolder.com czyli jak sprawnie projektować odwodnienia i retencję w trzech prostych krokach”

 

Agenda i rejestracja na wydarzenie:

https://kongresdrogowy.pl/nowe-wyzwania-w-odwodnieniu-drog-zamiejskich-i-ulic-wytyczne-rekomendowane-wr-d-71/

Powrót