Nowości na platformie WaterFolder!

Premiera nowego narzędzia na platformie #WaterFolder – kalkulator doboru pomp stworzony we współpracy z firmą Grundfos. Z tej okazji zapraszamy na bezpłatny webinar z naszymi ekspertami!

 

Nowe narzędzie pozwala na elastyczny i szybki dobór pomp dedykowanych obszarom:
✔ kanalizacji deszczowych;
✔ kanalizacji sanitarnych;
✔ kanalizacji ogólnospławnych;
✔ zabezpieczeniom przeciwpowodziowym.
Jest prawdą, że już od kilku lat w Internecie można odnaleźć kalkulatory doboru pomp. Zapewne wielu z Państwa korzysta z nich, a nawet ma swoje ulubione preferencje co do wspomnianych narzędzi. Na webinarium chcemy jednak pokazać, że dobór pomp może być jeszcze bardziej cyfrowy, a więc łatwiejszy, szybszy i bardziej efektywny dzięki funkcjonalnościom dostępnym na WaterFolder, takim jak:
  • połączenie doboru pomp do wód opadowych z wiarygodną lokalną informacją o opadach z Atlasu PANDa;
  • możliwość doboru całych układów pomp, obejmujących do czterech pomp połączonych równolegle;
  • elastyczny system obliczania strat hydraulicznych (liniowych i miejscowych) na długości całego rurociągu tłocznego;
  • szybka selekcja i sortowanie optymalnych rozwiązań pom pod kątem ich sprawności oraz mocy elektrycznej;
  • połączenie doboru pomp z doborami układów ich sterowania;
  • archiwizacja przeprowadzonych doborów pomp i możliwość ich ponownego przeliczania;
  • generujący się automatycznie szczegółowy raport z doboru wraz z opisem technicznym;
  • szybki dostęp do profesjonalnego wsparcia technicznego firmy Grundfos Polska.

 

 

Liczymy, że będziemy mogli zademonstrować Państwu zoptymalizowany informatycznie algorytm doboru pomp, który ustala w czterech prostych krokach punkt pracy pompy i dokonuje preselekcji najlepszych rozwiązań co do pompy i układu jej sterowania w ciągu 2-3 minut ze zbioru bez mała 1000 różnych pomp i 180 układów ich sterowania dostępnych w aktualnej ofercie firmy Grundfos.

 

Powrót