Nowy artykuł „Szanse i ograniczenia przy wprowadzaniu systemów GIS do zarządzania sieciami kanalizacyjnymi w Polsce” dostępny w publikacjach.

Zachęcamy do lektury nowego artykułu autorstwa Pani Renaty Woźniak-Vecchie, Pana Marcina Szwagrzyka oraz Pana Bartosza Ślizewskiego.

Systemy Informacji Geograficznej (GIS) pozwalają na przetwarzanie i wizualizację danych dotyczących geometrii sieci, zintegrowanych z pełną informacją na temat technicznego i hydraulicznego stanu sieci kanalizacyjnej. Umożliwiają efektywną analizę zagrożeń i optymalizację planowanych rozwiązań. W pracy przedstawiono bariery, jakie ograniczają wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w pracach nad koncepcjami zagospodarowania wód opadowych w Polsce.

Następnie przedstawiono szereg propozycji, które poprzez standaryzację wymagań i procedur opracowywania koncepcji zagospodarowania wód opadowych, umożliwiłyby wykorzystanie potencjału Systemów Informacji Geograficznej.

Powrót