Nowy kalkulator na WaterFolder! Podczas webinaru zobaczysz jak działa!

Platforma WaterFolder wzbogaciła się o nowy kalkulator, który pozwala szybko, a równocześnie precyzyjnie dokonać doboru regulatorów przepływu do kanalizacji deszczowej.

 

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie. Jednym z rozwiązań są regulatory przepływu, które ograniczają natężenie odpływu ze zlewni i odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające).

 

Już dziś zapraszamy na bezpłatne webinarium, w czasie którego nasi eksperci zaprezentują konkretne przypadki obliczeniowe.

 

 

Podczas doboru pojawia się szereg pytań:

✔ Znajomość jakich parametrów jest niezbędna, celem doboru odpowiedniego urządzenia?
✔ Gdzie najlepiej umieścić regulator przepływu i na co warto zwrócić uwagę?
✔ Jak wyznaczyć wartość wysokości piętrzenia przed regulatorem?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznamy podczas webinaru.

 

Powrót