Nowy skład Zarządu Retencjapl

W dniu 6.06.2024 do Zarządu Retencjapl dołączył Jacek Zalewski obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

 

Jego kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku obejmuje cały cykl przygotowania inwestycji w gospodarce wodnej: od studiów wykonalności i analiz przedprojektowych, przez projektowanie, organizację procesu inwestycyjnego, aż po realizację i końcową ewaluację efektów projektów, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Jako ekspert w zakresie gospodarki wodnej i wód opadowych zajmuje się wsparciem instytucjonalnym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i firm wodociągowych oraz powiązaniem zagadnień technicznych, ekonomicznych, społecznych i planowania przestrzennego miast „przyjaznych dla mieszkańców”. Szczególnie interesuje się inwestycjami, które ze względu na skalę i wielodyscyplinarność wymagają zrównoważonego podejścia lub takimi, gdzie osią projektu jest poszukiwanie kompromisu między ochroną przyrody, a ingerencją człowieka, z uwzględnieniem warunków ekonomicznych. Zarządzał przygotowaniem projektów wielodyscyplinarnych dla inwestycji o budżetach od kilku tysięcy do kilku miliardów złotych. Przygotowywał szereg konsultacji społecznych, dokumentów strategicznych i analiz techniczno-ekonomicznych, a także ocen zrównoważenia projektów inwestycyjnych. Doświadczony prezenter i szkoleniowiec.

Życzymy Jackowi wielu sukcesów na nowym stanowisku.

Powrót