Opady w mieście – problem czy korzyść? Zapraszamy do lektury artykułu na naszym blogu.

Zagospodarowanie wody deszczowej to kwestia, na którą zwraca się coraz większą uwagę. Zasoby wodne nie są niewyczerpane, w związku z czym bezustannie poszukuje się nowych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i wykorzystania cennego surowca. Również przestrzeń miejska potrzebuje odpowiedzi na pytanie, jak zagospodarować wody opadowe.

retencja.pl-artykuł-nr-5-1024x607

Dla miasta – silnie zorganizowanej przestrzeni – zbyt wysokie opady mogą stanowić poważne zagrożenie. Dopiero stosunkowo niedawno zrezygnowano z prostej metody pozbycia się problemu, polegającej na jak najszybszym odprowadzeniu wody. Wpływ na to ma wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie, ale dużą rolę odegrały również czynniki wynikające z niedopracowania tak powstałego systemu ochrony. Podczas gwałtownych ulew kanalizacja deszczowa często nie nadąża za usuwaniem nadmiaru wody ze szczelnej powierzchni miasta, co powoduje podtopienia i zalania ulic. System wymagał zatem dużych zmian, dzięki czemu obecnie większą wagę przykłada się już do zatrzymania części wód opadowych i zagospodarowania tak pozyskanych zasobów.

Głównym źródłem dostarczającym wodę do zurbanizowanych przestrzeni są opady atmosferyczne. Zagospodarowaniu wody deszczowej sprzyja tworzenie w przestrzeni miejskiej zielonej infrastruktury. Pozwala ona na ustabilizowaniu obiegu wody i zatrzymaniu jej części na odpowiednio przystosowanych terenach. Dzięki temu możliwe jest odciążenie kanalizacji deszczowej oraz rzek w czasie największych opadów, co ma wpływ na skuteczne działanie systemu ochrony przeciwpowodziowej. Odpowiednie zagospodarowanie wody deszczowej w mieście wiąże się również z polepszeniem warunków dla roślinności i ograniczeniem skutków suszy. Wśród innych korzyści warto wymienić zniwelowanie różnicy temperatur między przestrzenią miejską a terenami niezabudowanymi oraz podkreśleniem roli natury w dobrze opracowanym planie rozwoju urbanistycznego.

Kluczem do efektywnego zagospodarowania wody deszczowej jest zmiana w postrzeganiu opadów. Obecnie nie mogą już być traktowane jako czynnik zagrażający funkcjonowaniu miasta. Woda opadowa okazuje się bowiem istotnym elementem wpływającym na zarządzanie silnie zurbanizowaną przestrzenią.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego Bloga

Powrót