Platforma #WaterFolder rośnie! Nowe kalkulatory doborów już dostępne!

W 2021 roku platforma WaterFolder wzbogaciła się aż o cztery nowe kalkulatory! 

 

  • Dobór regulatorów przepływu – przeznaczonych do montażu w studzienkach i zbiornikach stanowiących elementy sieci kanalizacji deszczowej

 

Kalkulator pozwala na szybki, a równocześnie możliwie precyzyjny dobór regulatorów przepływu przeznaczonych do montażu w studzienkach i zbiornikach stanowiących elementy sieci kanalizacji deszczowej. Jest to autorskie rozwiązanie ekspertów firmy RetencjaPL.

Regulatory przepływu odgrywają coraz większą rolę w gospodarce wodno-ściekowej i ograniczają natężenie odpływu ze zlewni. Ich główną funkcją jest zapewnienie stałej wartości natężenia odpływu cieczy, a także stabilizacja przepływów przed oraz za urządzeniami, których skuteczność działania zależy od wielkości przepływu (przepompownie ścieków, urządzenia podczyszczające). Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska atmosferyczne takie jak opady nawalne, wymuszają konieczność stosowania retencji oraz poszukiwania nowych rozwiązań technicznych służących do zminimalizowania ich negatywnych skutków takich jak m.in. podtopienia czy powodzie.

 

  •       Koszty eksploatacji i opłaty w utrzymaniu systemów kanalizacji deszczowej

 

Celem kalkulatora  jest szybka, a równocześnie możliwie precyzyjna kalkulacja kosztów utrzymania systemów odwodnienia i retencji wód opadowych wraz z wyliczeniem stawki potencjalnych opłat za wody opadowe. Jest to pierwszy kalkulator skierowany wprost do zarządzających systemami odprowadzania deszczówki: wodociągów, spółek miejskich, władz miast zainteresowanych urealnieniem warunków utrzymania systemów deszczowych lub wprowadzeniem opłat za wody opadowe i oceną warunków w jakich powinien ten proces być przeprowadzony.

Kalkulator kosztów eksploatacji, którego autorami są pracujący w trzech firmach Veolia, DSConsulting i RetencjaPL praktycy dysponujący kompleksową wiedzą, doświadczeniem i danymi w zakresie kształtowania, użytkowania i finansowania infrastruktury deszczowej.

 

  •  Dobór pomp dla kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych

 

Kalkulator Cyfrowy dobór pomp powstał ze współpracy z  wiodąca firmą w obszarze produkcji pomp firmą Grundfos.

Narzędzie pozwala na elastyczny i szybki dobór pomp dedykowanych obszarom kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ogólnospławnej oraz  zabezpieczeniom przeciwpowodziowym.

Kalkulator pozwala w szybki i zoptymalizowany doboru pomp, który ustala w czterech prostych krokach punkt pracy pompy i dokonuje preselekcji najlepszych rozwiązań co do pompy i układu jej sterowania w ciągu 2-3 minut ze zbioru bez mała 1000 różnych pomp i 180 układów ich sterowania dostępnych w aktualnej ofercie firmy Grundfos.

WaterFolder to pierwsza platforma dla projektantów pozwalająca na dobór urządzeń wielu producentów z branży wod-kan. Zarządzający siecią policzą też koszty eksploatacji i opłaty za deszczówkę. WaterFolder zbiera w jednym miejscu wiedzę i doświadczenie wielu inżynierów. Projektowanie nigdy nie było takie proste!

 

  • Dobór układów podczyszczających

 

Dedykowany kalkulator separatorów automatyczne dobiera urządzenie o odpowiednich parametrach. Całość opiera się na danych, które wprowadzimy do narzędzia. Samodzielna kalkulacja pozwala zaoszczędzić czas. Od razu jesteśmy w stanie wybrać optymalne rozwiązania bez konieczności czekania na informację zwrotną.

 

W tym roku również WaterFolder zadebiutował międzynarodowo odpowiadając na potrzeby cyfryzacji rynku na Litwie. Pojawienie się WaterFolder na rynku litewskim to wynik współpracy spółki RETENCJAPL z firmą Amiblu. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

 

Z platformy z powodzeniem korzysta już ponad 4500 projektantów, którzy w skali miesiąca wykonują przeszło 1 000 doborów, a przez 1,5 roku istnienia platformy wykonali ich ponad 22 000!

Łącznie na platformie WaterFolder znajduje się 15 narzędzi a w cyklu tworzenia znajduje się 5 kolejnych. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym wszystkie elementy infrastruktury będzie można dobrać na platformie WaterFolder.

Powrót