Podczyszczanie wody deszczowej na przykładzie standardu DWA-M 153

To, że wodę deszczową należy podczyścić za każdym razem gdy wprowadzamy ją do sieci, zbiornika retencyjnego (zbiornika na deszczówkę), zbiornika retencyjno-rozsączającego czy do innego odbiornika jest oczywiste dla każdego eksploatatora. Dodatkowo wykorzystując odbiorniki naturalne nie wolno przekraczać norm obowiązujących w danym kraju. W Polsce regulują to dwa główne akty prawne: „Prawo wodne” – Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

 

W zależności od rodzaju zanieczyszczeń powinno się wykorzystywać różne metody podczyszczania, różne urządzenia lub ich kombinacje. Istotne będzie zatem właściwe określenie rodzaju zanieczyszczenia. Tu z pomocą przychodzi niemiecki standard  DWA-M 153 „Zalecenia dotyczące postępowania z wodą deszczową, który wskazuje jak można klasyfikować zanieczyszczania.

 

Przeczytaj więcej: TUTAJ

 

Powrót