Podsumowanie WaterFolder Day 2023

WaterFolder Day 2023

 

W dniach 28-29 marca 2023 odbyła się druga edycja WaterFolder Day – ogólnopolskiego spotkania projektantów zajmujących się wodami opadowymi. W wydarzeniu wzięło udział 750 osób, oprócz projektantów, na salach warsztatowych pojawili się inżynierowie, architekci, pracownicy spółek wodociągowych oraz urzędów miast.

W dniu 28 marca w ramach WaterFolder Day odbywały się warsztaty na pięciu salach jednocześnie, obejmujące tematykę od prawa wodnego po zielono-niebieską infrastrukturę. Uczestnicy wydarzenia wybierali, w których warsztatach chcą wziąć udział. Największym zainteresowaniem cieszył się warsztat przeprowadzony przez Mariusza Cytowskiego z Ecol-Unicon na temat znaczenia poprawnego doboru pompowni deszczowych w rozwiązaniach retencyjnych, Maćka Pawlaka z Hauraton Polska na temat kompleksowego zagospodarowania wody opadowej dla inwestycji infrastrukturalnych oraz Małgorzaty Rauland, Wojciecha Szpakowskiego i Piotra Dolińskiego z Gdańskich Wód na temat wytycznych dla zagospodarowania wód opadowych w warunkach zmieniającego się klimatu.

Teamtyka WaterFolderDay obejmowała 5 bloków. Blok prawno-formalny, który rozpoczął się wykładem Pani Lucyny Osuch-Chacińskiej, ekspertki z zakresu inżynierii wodnej. Pani Lucyna w sposób kompleksowy przybliżyła w 3 godzinnym wykładzie zagadnienia prawa wodnego oraz pozwoleń wodnoprawnych. Po lunchu uczestnicy mogli posłuchać o bezpieczeństwie w biurze projektowym, ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej projektanta, wymaganiach formalno-prawnych, zmianach w prawie Unii Europejskiej. Blok zakończył wykład Katarzyny Zięby z Ds. Lex na temat własności systemów odwodnienia.

Drugi blok obejmował tematykę gisową. Otworzył go Michał Brzezinka z 2 godzinnym warsztatem na temat zastosowania Qgis w odwodnieniach. Uczestnicy tego bloku mieli też możliwość zapoznać się z metodą batymetrii zbiorników, scaningiem laserowym oraz programami do modelowania.

Trzeci blok dotyczący odwodnień komunikacyjnych i kanalizacji deszczowej obejmował zagadnienia odwodnień torowisk tramwajowych, kolei szybkich prędkości, infrastruktury drogowej. Profesor Janusz Bohatkiewicz omówił podstawowe problemy związane z odwodnieniem dróg i ulic w kontekście nowego systemu przepisów technicznych jaki został wprowadzony w 2022 roku w drogownictwie i mostownictwie. Druga część dotyczyła kanalizacji deszczowej i projektowanych pompowni oraz zbiorników retencyjnych.

Blok zielono-niebieskiej infrastruktury otworzyła Pani Joanna Rayss ze Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu, która przekonywała, że zielononiebieską infrastrukturę powinniśmy planować w oparciu o zasady ekosystemu. Nie zabrakło wiedzy z zakresu zielonych dachów, ogrodów deszczowych, łąk kwietnych. Blok zakończył 2 godzinny warsztat na temat programu Scalgo Live, który pomaga zarządzać wodą w mieście.

Blok eksploatacyjny zawierał takie zagadnienia jak bezwykopowa renowacja kanalizacji, eksploatacja pomp, zastosowanie topionego bazaltu w sieciach kanalizacji deszczowej, spłukiwanie zbiorników retencyjnych, zarządzanie siecią w aplikacji, regulacja przepływu na sieci, podziemne inspekcje, opomiarowanie sieci oraz zapoznanie się z oprogramowaniem ArcGIS

.

Tematyka była bardzo różnorodna i każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas wydarzenia promowana była platforma WaterFolder – platforma zawierająca kalkulatory doboru urządzeń wod-kan, która ułatwia i przyspiesza proces projektowania. Profesor Paweł Licznar na scenie głównej przedstawił jaką nową jakość projektowania niesie platforma, a Reneta Woźniak-Vecchie wraz z Adamem Stępkowskim przedstawili w swoim warsztacie jak platforma WaterFolder ułatwia wdrażanie rozwiązań zielono-niebieskiej infrastruktury. Z platformy korzysta obecnie 6 500 projektantów.

WaterFolder Day poza warsztatami niósł olbrzymią wartość wymiany doświadczeń, rozmów, możliwości zapoznania się z nowościami u producentów, którzy w przestrzeni wystawienniczej przygotowali dla uczestników mnóstwo atrakcji. Wydarzenie otwarte zostało wykładem Jacka Zalewskiego z Retencjipl na temat wartości wody w projektowaniu, bo wierzymy, że tylko stale się szkoląc, wymieniając doświadczeniami i swoim know-how możemy projektować dobrze, mądrze i tworzyć lepsze miasta.

Drugiego dnia WaterFolder Day odbyły się 4 wyjazdy studyjne. Adam Stepkowski z Retencjapl zabrał uczestników na przegląd różnych form retencji miejskiej, od zbiorników otwartych, wykonanych w strefie przemysłowej partnera strategicznego wydarzenia – InvestGda, przez zielone dachy, po zbiorniki zamknięte oraz ogrody deszczowe. To był szeroki wachlarz dobrych rozwiązań zastosowanych w mieście Gdańsk.

 

Karol Mikołajewski z Retencjapl zabrał grupę 60 osób do Rumii, by opowiedzieć o tym jak w mieście zarządzać powodziami i suszami przy pomocy stacji meteorologicznych, sond, dronów, które zasilają nas w dane.

Uczestnicy mogli także wybrać się na zwiedzanie miasta, wraz z partnerem generalnym wydarzenia – firmą Hauraton, obejmującą najpiękniejsze miejsca Gdańska i podziwiać zastosowane odwodnienia liniowe, lub na wycieczkę do zakładu firmy Amiblu, gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z procesem produkcji rur GRP.

Kolejna edycja WaterFolder Day w marcu 2024 roku!

Galeria zdjęć dostępna: https://day.waterfolder.com/

 

 

 

Powrót