WaterFolder Day wycieczka Różne formy retencji

Wizyta na zbiornikach retencyjnych na terenie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej Gdańsk WaterFolder Day