Podtopienia i powodzie – konieczne podjęcie kompleksowych działań zapobiegawczych

Nasilające się zjawiska ekstremalne, przede wszystkim opady nawalne oraz wywoływane nimi podtopienia i powodzie miejskie, wymagają podjęcia kompleksowych działań zapobiegawczych w tym zakresie. Z punktu widzenia perspektyw rozwojowych wszystkich miast Polski, szybko wzrastającej gęstości zabudowy i powiązanej z nią postępującej utraty retencji, a także biorąc pod uwagę konsekwencje nowego Prawa Wodnego, istnieje potrzeba jak najszybszego rozpoznania i zrozumienia zachodzących zjawisk oraz uwzględnienia ich w ocenie dalszych perspektyw rozwojowych.
Firma RETENCJAPL została powołana do szeroko rozumianego doradztwa i wdrażania nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań w zakresie wód opadowych i roztopowych. Obserwowany wzrost ilości osób odwiedzających nasz portal www.retencja.pl, duża frekwencja podczas konferencji Stormwater Poland 2017, liczne zapytania o wytyczne do racjonalizacji działań ograniczających skutki utraty retencji i intensyfikacji opadów – to tylko niektóre z elementów potwierdzających olbrzymie i stale zwiększające się zainteresowanie tematyką wód opadowych i roztopowych.
Proponujemy Państwu krótkie spotkanie połączone z prezentacją nowych możliwości. Dodatkowo załączamy broszurę dotyczącą deszczomierzy, których jak najszybsza instalacja w obecnej sytuacji staje się niezbędnym elementem realnego monitoringu zjawisk ekstremalnych i przygotowania racjonalnych rozwiązań ograniczających częstość i zasięg podtopień i powodzi miejskich.

 

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami:

 

Karol Mikołajewski
M: +48 602 529 300

 

Alicja Bocheńska
M: +48 504 395 787

 

Agnieszka Wąsowicz
M: +48 731 909 893
Powrót