Podwyżki cen wody jednak akceptowalne?

W styczniu przyszłego roku ma wejść w życie nowa ustawa Prawo wodne, której zapisy budzą szereg kontrowersji. Szczególnie dotkliwa dla wszystkich może być podwyżka cen wody. Z informacji Dziennika Gazeta Prawna wynika jednak, że Ministerstwo Środowiska znacznie obniży poziom maksymalnej stawki za pobór wody.coins-948603

Wzrostu cen za wodę statystyczny Polak może się spodziewać, ponieważ branżę wodociągowo-kanalizacyjną, zgodnie z postulowanymi zapisami w projektowanej ustawie, czekają spore podwyżki opłat środowiskowych, głównie za pobór wód. Za podwyżkami dla wodociągów pójdą więc podwyżki, które odczuje każde gospodarstwo domowe w Polsce.

Podczas gdy Ministerstwo Środowiska zapowiadało do tej pory wzrost cen za wodę na poziomie 5 proc., wodociągowcy zapowiadali, że realnie będzie to wzrost oscylujący wokół 15-17 proc.

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/podwyzki-cen-wody-jednak-akceptowalne-335989/

Powrót