Czy polskie miasta są gotowe na susze i gwałtowne burze?

Czterdzieści cztery polskie miasta biorą udział w specjalnym projekcie Ministerstwa Środowiska, w ramach którego powstaną plany adaptacji do zmian klimatu. Chodzi o to, aby miejscowości były gotowe m.in. na podtopienia, susze, upały czy gwałtowne burze.

O zmianach klimatycznych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców rozmawiano podczas warsztatów Ministerstwa Środowiska. Eksperci-wykonawcy opracowania spotkali się z urzędnikami, aby zdiagnozować najważniejsze wyzwania samorządów w tej kwestii.

Jeden z najważniejszych problemów występujących w miastach to podtopienia i zniszczenia spowodowane przez nawalne deszcze. Często połączone z burzami, należą do najczęściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wywołują one poważne straty materialne związane między innymi z podtopieniami dróg, budynków prywatnych i obiektów publicznych. Trudno jest im przeciwdziałać, gdyż systemy odprowadzania wód opadowych często nie są dostosowane postępującej zabudowy miasta (uszczelnienia zlewni) a jednorazowa wielkość opadów przekracza założenia projektowe. Niezbędny jest rozwój infrastruktury pozwalającej na retencjonowanie wód opadowych. Tam, gdzie możliwości retencjonowania są ograniczone, wskazana jest modernizacja systemu odwodnienia do prognozowanych warunków klimatycznych.

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/czy-polskie-miasta-sa-gotowe-na-susze-i-gwaltowne-burze-360711/

Powrót