Pomorski Festiwal Nauki 2016

W dniach 17-22.05.2016 na Politechnice Gdańskiej odbył się POMORSKI FESTIWAL NAUKI.

Podczas interaktywnego pokazu „Woda i przygoda – jak działają śluzy i elektrownie wodne oraz czym jest retencja?” przedstawiono młodym słuchaczom możliwości racjonalnego zagospodarowania wód powierzchniowych na przykładzie konkretnych modeli, które odwzorowały zasadę działania rzeczywistych obiektów i urządzeń hydrotechnicznych. W pierwszej kolejności zaprezentowana została elektrownia wodna. Podczas tej części pokazu odbiorcy dowiedzieli się w jaki sposób ulega przemianie energia potencjalna wody w energię kinetyczną, a później elektryczną. Dodatkowo słuchacze wykonali pomiary wydatku metodą objętościową z wykorzystaniem naczynia pomiarowego i wodomierza. Drugą częścią pokazu była prezentacja śluzy wodnej, podczas której uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób łodzie, statki czy barki przemieszczają się ze zbiornika wodnego zlokalizowanego niżej do zbiornika zlokalizowanego wyżej lub na odwrót. Uczestnicy pokazu mieli okazję dokonania przeprawy miniaturowego statku przez śluzę. Finałową częścią ekspozycji była prezentacja modelu stożkowego regulatora przepływu. Na początku odbiorcy poznali genezę powstawania powodzi w obszarze zurbanizowanym oraz dowiedzieli się czym jest retencja i jak poprawia ona warunki hydrologiczne w zlewni. Następnie słuchacze mieli okazję zobaczyć w jaki sposób powstaje ruch wirowy oraz charakterystyczne wypłukanie zanieczyszczeń w końcowej fazie pracy stożkowego regulatora przepływu. Dodatkowo uczestnicy pokazu wykonali eksperymentalne porównanie pracy małego otworu oraz regulatora przepływu o polu powierzchni przelotowej równym polu otworu bez regulatora. Zarówno otwór jak i regulator obciążone były tą samą wysokością słupa wody – wyniki jednoznacznie wskazywały na skuteczność działania regulatora. W celu lepszego przekazania wiedzy młodym słuchaczom posłużono się licznymi plakatami oraz zdjęciami. Od początku słuchacze czynnie uczestniczyli w pokazie odpowiadając na pytania, zadając je oraz wykonując pomiary. Za każdą aktywność uczestnicy zostawali obdarowywani nagrodami sponsorowanymi przez Ecol-Unicon Sp. z o.o., RETENCJAPL sp. z o.o. oraz Politechnikę Gdańską.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Pomorskiego Festiwalu Naukowego: organizatorom z Katedry Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej oraz opiekunom, a przede wszystkim członkom Koła Naukowego Konfuzor.

Więcej na stronie: http://festiwal.pg.gda.pl/pfn/

Powrót