Poznań wprowadza model matematyczny kanalizacji.

Poznańskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Aquanet powierzyło wdrożenie modelu firmie Saur Polska. Planowane rozwiązanie pozwoli m.in. uporać się z problemami w obszarze eksploatacji i przepustowości sieci kanalizacyjnej czy zarządzania systemem.

Usługa ta wpisuje się w projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach”, w który zaangażowało się miasto w celu analizy i optymalizacji wydajności swojej 1200-kilometrowej sieci. Narzędzia obliczeniowe i prognostyczne dotyczące funkcjonowania sieci wdrożone przez Saur Polska pozwolą rozwiązać problemy w obszarze eksploatacji i przepustowości, zarządzania systemem, wskazać na priorytetowe inwestycje, a także zarządzać sytuacjami kryzysowymi i zredukować uciążliwości związane z podtopieniami.
poznan_system_grawitacyjny_100dpi-690x976
Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/poznan-wprowadza-model-matematyczny-kanalizacji-338115/
Powrót