Pozyskaj dofinansowanie na nasze produkty/usługi

Szanowni Państwo,

 

Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie ryzykom związanym z klęskami żywiołowymi, a także odporność miast, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego to praca, którą wykonujemy wspólnie z Państwem od kilku lat.

 

Mając to na uwadze, wracamy do Państwa z nowymi perspektywami finansowymi.
Pierwszą z nich jest Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) na lata 2021-2027.

 

FEnIKS to następca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) realizowanego w Polsce w latach 2014-2020 i stanowi kolejną szansę na rozwój infrastruktury zwiększającej odporność miast na zmiany klimatu.

 

Dofinansowanie będzie można pozyskać na inwestycje między innymi z zakresu:

• efektywności energetycznej i zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, w tym poprzez OZE, sieci energetyczne i gazowe, poprawę efektywności budynków, wysokosprawną kogenerację, systemy ciepłownicze, chłodnicze,
adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przyrody w zakresie m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ),
• zmniejszenia emisji w transporcie w zakresie transportu intermodalnego oraz elektromobilności.

 

W poprzednich latach pomagaliśmy pozyskać środki na zrealizowanie inwestycji związanych z wodami opadowymi. Należy dodać iż posiadamy 100% skuteczność w zakresie pozyskiwania funduszy, a poniższe liczby to część naszych sukcesów:
• Starogard Gdański (ok. 8 mln zł, 9. miejsce, 2019),
• Łódź (ok. 30 mln zł, 1. miejsce, 2019),
• Słupsk (ok. 19 mln zł, 1. miejsce, 2021),
• Pruszcz Gdański (ok. 8,7 mln zł, 1 miejsce, 2020; ok. 8 mln zł, 2.miejsce, 2021).
Więcej o zrealizowanych przez nas projektach na stronie: realizacje.

 

Na cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego przewidziano 1 406 000 000 euro.

 

Rozpoczęliśmy spotkania z naszymi Klientami, by dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb.
Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z nami w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu:

T: +48 537 003 388
E: adam.stepkowski@retencja.pl
 

 

 

 

Drugą drogą, dzięki której można dostać dofinansowanie jest Giełda Miejskich Technologii.

 

Obecnie mamy wystawione na niej dwa produkty, pierwszym z nich są Kalkulatory zielono-niebieskiej infrastruktury.

Digitalizacja procesu doboru zielono-niebieskich rozwiązań w oparciu o kalkulator on-line, przede wszystkich przydomowej retencji z wykorzystaniem deszczówki do podlewania.
Niezależnie od tego, czy użytkownik jest mieszkańcem, pracownikiem urzędu, wykonawcą, deweloperem czy projektantem, nasze narzędzie ułatwia zarówno dobór rozwiązań jak i weryfikację projektu np. od strony urzędu. Narzędzie umożliwia mieszkańcom dokonanie doboru wielkości retencji i wykorzystania deszczówki, zbiornika z infiltracją, systemu rozsączania lub innych elementów zielono-niebieskiej infrastruktury. Bazą dla kalkulatorów jest atlas deszczów PANDa, który zapewnia poprawny dobór lokalnych opadów dla miasta przyjmowanych do obliczeń. To dzięki tym kalkulatorom, miasto zyskuje pewność, że dobierane rozwiązania retencyjne są przystosowane do uwarunkowań miasta i postępujących zmian klimatu. Miasto zyskuje też narzędzie do kontroli stosowanych rozwiązań.

Więcej o kalkulatorach na stronie: kalkulatory.

https://gieldamiejskichtechnologii.pl/katalog-produktow/kalkulatory-zielono-niebieskiej-infrastruktury

 

Drugim produktem jest oprogramowanie GIShub.

Uporządkowany sposób na prowadzenie ewidencji, eksploatacji i rozliczeń majątku sieciowego w oparciu o bazę danych GIS. System zasilony jest we wszystkie potrzebne dane, a użytkownik/eksploatator ma stałą kontrolę nad rowami, siecią KD, sieciami wod.-kan., stopniem uszczelnienia powierzchni. Aplikacja umożliwia automatyczne naliczanie wartości opłat, prowadzenie rozliczeń z Wodami Polskimi i mieszkańcami, w oparciu o spójną bazę danych o nieruchomościach. Umożliwia inwentaryzowanie i paszportyzację majątku, wspomaga bieżącą eksploatację.

Więcej o naszym oprogramowaniu na stronie: Gishub.

https://gieldamiejskichtechnologii.pl/katalog-produktow/platforma-gishub-zarzadzanie-infrastruktura-wodno-kanalizacyjna

 

Przypominamy, że nabór wniosków trwa od 13 do 26 marca.Nasz specjalista chętnie przeprowadzi Państwa przez ten proces i pomoże w doborze oferty.

 


Jeżeli masz pytania nasz specjalista Marcin Kita udzieli Ci niezbędnych informacji:

T: +48 730 011 323
E: marcin.kita@retencja.pl

Zapraszamy do kontaktu!

Powrót