Praktyczne wykorzystanie danych PANDa w modelowaniu i projektowaniu systemów odwodnienia

Poznaj nasze praktyczne doświadczenie w wykorzystaniu danych PANDa w projektowaniu i modelowaniu systemów odwodnieniowych i zapisz się na webinar z ekspertem!

 

Jeśli szukasz odpowiedzi:

  • Dlaczego 131 l/s na 1ha nie jest prawidłowym natężeniem deszczu w całej Polsce?
  • Dlaczego natężenie deszczu 15-minutowego jest niewystarczające? 
  • Skąd wzięły się prawdopodobieństwa projektowe 10%, 20%, 50%?
  • Na jakie prawdopodobieństwa i częstości należy projektować systemy odwodnienia?
  • Dlaczego lepiej i bezpieczniej skorzystać z Atlasu niż ze wzoru Błaszczyka lub formuły Bogdanowicz-Stachý’ego? 

 

Koniecznie zapisz się na bezpłatny webinar z naszym ekspertem!

Spotykamy się 27 maja (czwartek) o godzinie 10:00!

 

 

Na powyższe pytania podczas webinaru odpowie nasz ekspert Tomasz Glixelli, absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Środowiska, w specjalności zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, obecnie kieruje zespołem projektowym inżynierii wodnej i sanitarnej w firmie RETENCJAPL.

Ponadto trakcie webinaru:

  • Usłyszysz genezę, historię i najważniejsze korzyści Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów (PANDa)
  • Zobaczysz jak szybko i adekwatnie do potrzeb pobrać dane w aplikacji PANDa i co otrzymujesz wraz z certyfikatem.

 

Powrót