Nowy artykuł dostępny w zakładce Publikacje

„Praktyczne wykorzystanie najnowocześniejszych dostępnych technologii modelowania systemów kanalizacyjnych, rzek i cieków w celu ochrony przeciwpowodziowej, wdrożonych w projekcie zrealizowanym dla 200-stu tysięcznego miasta w Polsce”.

Zachęcamy do zapoznania się z referatem w zakładce Publikacje.

Powrót