Prawo wodne dopiero w marcu?

Długo wyczekiwana nowelizacja Prawa wodnego prawdopodobnie nie wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Jak podkreślił wiceminister Mariusz Gajda podczas spotkania podsumowującego rok pracy w resorcie środowiska, Komisja Europejska dała Polsce 2-3 miesiące w przyszłym roku na uregulowanie zapisów ustawy.

Przypomnijmy, że projekt ustawy Prawo wodne został przyjęty przez Radę Ministrów 18 października tego roku. Następnie, po wprowadzeniu poprawek wynikających z ustaleń Rady Ministrów, 28 października skierowano projekt do Sekretarza Rady Ministrów.

Wiceminister Mariusz Gajda na spotkaniu podsumowującym rok pracy nowego składu w Ministerstwie Środowiska wyjaśniał, że, choć ten skomplikowany dokument został przyjęty, nadal trwają pewne uzgodnienia w zakresie prawa europejskiego. – Jesteśmy w stałym kontakcie z KE, żeby były uznane warunki ex ante. Komisja dała nam jeszcze trochę czasu – 2-3 miesiące w przyszłym roku, aby tą sprawę zrobić raz a dobrze – tłumaczył M. Gajda.

Termin wejścia w życie projektu ustawy Prawo wodne, tj. 1 stycznia 2017 r., wynika z terminu spełnienia przez Polskę warunku ex ante dla środków Unii Europejskiej dla gospodarki wodnej w wysokości 3,5 mld euro. Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Środowiska wynika, że warunek ten dotyczy pełnego wdrożenia zasady zwrotu kosztów usług wodnych zawartej w art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/prawo-wodne-dopiero-marcu-337905/

Powrót