Za Prawo wodne Polska dostanie kary od UE?

Nie cichnie zamieszanie wokół nowej ustawy Prawo wodne, która wciąż nie jest podpisana przez prezydenta. Okazuje się bowiem, że Unia Europejska może nałożyć na Polskę nie tylko kary za opóźnienie związane z wprowadzeniem nowej ustawy, ale i za nieprawidłowe przepisy.

Nowe przepisy zawarte w ustawie Prawo wodne mają spełnić warunki wstępne Ramowej Dyrektywy Wodnej, co pozwoli na wykorzystanie 3,5 mld euro z funduszy europejskich m.in. na inwestycje przeciwpowodziowe. Aby jednak nie stracić unijnych dotacji, prezydent musi ją podpisać jak najszybciej. Unia Europejska postawiła warunek, aby wszystkie kraje członkowskie uchwaliły nowe przepisy w tym zakresie do końca 2016 r. Później termin przesunięto o pół roku – do końca czerwca 2017. Oznacza to, że Polska i tak w tej kwestii ma opóźnienie, przez co najprawdopodobniej nałożone zostaną na nasz kraj kary.

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/za-prawo-wodne-polska-dostanie-kary-od-ue-360877/

Powrót