Projektu ustawy Prawo wodne zdjęty z porządku obrad Sejmu z dnia 07.07.2017 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w trakcie III czytania projektu  ustawy Prawo wodne w dniu 07 lipca 2017 roku, z uwagi na zgłoszony wniosek przez Prezesa Rady Ministrów – Panią Beatę Szydło, Marszałek Sejmu – Pan Marek Kuchciński, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów postanowił o wycofaniu z III czytania projektu ustawy Prawo Wodne.

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie‘’ na bieżąco będzie informować o dalszym trybie prac nad ustawą.

 

Więcej na stronie: http://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/887-zdjecie-z-porzadku-obrad-sejmu-z-dnia-07-07-2017-r-projektu-ustawy-prawo-wodne

Powrót