Przewodnik Dla Projektanta – Atlas PANDa

Chcesz korzystać z nowoczesnych metod na miarę XXI wieku? Dowiedz się jak to robić! Pobierz przewodnik po naszej cyfrowej platformie atlas PANDa.

  • Jak ostatnie dziesięciolecia zmieniły filozofię zarządzania wodami opadowymi w miastach?
  • Czym jest Polski Atlas Natężeń Deszczów?
  • Do czego potrzebny jest lokalny model opadów z Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa i w czym może nam pomóc?
  • Dlaczego do modelowania hydrodynamicznego i wymiarowania zbiorników retencyjnych niezbędne są wiarygodne i aktualne dane z modelu deszczów takiego jak PANDa?
  • Jak uzyskać dane z atlasu PANDa?
  • Jak wygląda przykładowy certyfikat z atlasu PANDA?

 

POBIERZ PRZEWODNIK ⤵

 

Powrót