RAIN-INCA (RAINwater INfiltration Calculator) – nasz projekt zakwalifikował się do finału programu grantowego Accelerator 2016.

Pragniemy poinformować, że dnia 25.07.2016 dotarła do nas pomyślna wiadomość o zakwalifikowaniu do finałowego II etapu programu grantowego Accelerator 2016. Program grantowy Accelerator 2016 jest realizowanych przez Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach inicjatywy Climate-KIC.

Climate-KIC jest ogólnoeuropejską inicjatywą, która ma stymulować powstawanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. O prestiżu związanym z udziałem w projekcie, może świadczyć fakt, że „Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne” (Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego).

Więcej informacji o programie grantowym Accelerator 2016, inicjatywie Climate-KIC oraz o profilu działalności Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. można odnaleźć na stronie: http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic.html

Jaki jest nasz pomysł na grant Accelerator 2016, ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i przede wszystkim powstrzymanie zmian klimatycznych?

Tym pomysłem jest RAIN-INCA RAINwater INfiltration Calculator, czyli Kalkulator rozsączania wód opadowych.

Czym ma być RAIN-INCA?

Ma to być przede wszystkim bardzo proste, internetowe narzędzie pozwalające na szybkie i wiarygodne obliczenie oraz dobór systemów rozsączania wód opadowych. Ma być to narzędzie adresowane do projektantów, firm produkujących systemy rozsączania wód opadowych, chcących wspomagać dobór swoich produktów przez klientów, na koniec ma to być narzędzie intuicyjne, dostępne nawet dla przeciętnego „Kowalskiego lub Nowaka”. Naszą ambicją jest jednak coś więcej – chcemy, aby w przyszłości RAIN-INCA stała się źródłem łatwo dostępnej wiedzy o systemach rozsączania wód opadowych i narzędziem promocji takich systemów w Polsce.

Czy RAIN-INCA pozwoli powstrzymać względnie złagodzić skutki zmian klimatycznych?

W RETENCJAPL wierzymy, że tak, gdyż RAIN-INCA pozwoli na szerokie rozpowszechnienie rozwiązań do rozsączania wód opadowych. A jest to konieczne dla zapobiegania powodziom miejskim i obniżaniu zwierciadła wód podziemnych na terenach zurbanizowanych, gdyż scenariusze zmian klimatycznych w Polsce zakładają występowanie długich okresów suszy z przerwami na krótkotrwałe i intensywne opady. Musimy zatem coraz bardziej dbać o magazynowanie wód opadowych po powierzchnią naszych coraz bardziej zabetonowanych miast.

Dlaczego warto będzie korzystać z RAIN-INCA?

Głównym czynnikiem przemawiającym za korzystaniem z kalkulatora RAIN-INCA będzie wiarygodność otrzymywanych wyników. Obliczenia będą bazowały na wartościach natężeń deszczów dla wybranego miasta w Polsce według trzech formuł: Błaszczyka, Bogdanowicz i Stachý, Suligowskiego (formuły już zaimplementowane na portalu www.retencja.pl), a docelowo stosowane będą najbardziej aktualne natężenia deszczów według Atlasu PANDa opracowywanego przez RETENCJAPL Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Nie bez znaczenia będzie też wiarygodny algorytm obliczeniowy, analogiczny jak w wytycznej DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (2. korrigierte Auflage, April 2005). Na koniec istotnym czynnikiem będzie też szybkość obliczeń prowadzonych on-line w Internecie i dostępnych nawet na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony.

Wracając do samego programu grantowego Accelerator 2016 chcemy podkreślić, że nie jest to tylko rywalizacja o dofinansowanie pomysłu biznesowego, ale cały program obejmujący kompleksowe szkolenia dla nowo powstających proekologicznych startupów, takich jak portal RETENCJAPL. Są to szkolenia dotyczące tak różnych aspektów, jak: prawo własności intelektualnej, sprzedaż, czy też skuteczne wystąpienia publiczne. Szkolenia są prowadzone przez doświadczonych instruktorów, często o unikalnej wiedzy i co ważne mają charakter bardzo praktyczny. W dowód tego zachęcamy do wysłuchania dwóch plików audio nagranych w trakcie szkolenia w Polskim Radio Wrocław, promujących kalkulator Rain-INCA.

Zachęcamy wszystkie inne startupy myślące o ochronie środowiska i adaptacji do zmian klimatu do udziału w przyszłej edycji programu grantowego Accelerator 2016 Climate-KIC. Naprawdę warto. Trzymamy też kciuki, że uda nam się wygrać i powstanie nowe narzędzie Rain-INCA, które będzie się na pewno bardzo dobrze uzupełniać z dostępnymi już kalkulatorami objętości zbiorników retencyjnych i wykorzystania wód opadowych. Liczymy, że w przyszłości Rain-INCA wspomoże proces upowszechnienia i komercjalizacji Atlasu PANDa.

Osoby i firmy zainteresowane współpracą w tworzeniu i wykorzystywaniu kalkulatora Rain-INCA zapraszamy już dzisiaj do kontaktu z nami.

Zachęcamy również do wysłuchania całego wywiadu z dr hab. inż. Pawłem Licznarem, prof. nadzw. PWr :

 

Czym ma być RAIN-INCA?

 

Powrót