Relacja z konferencji IWA Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control.

foto

W ubiegłym tygodniu zakończyła się międzynarodowa konferencja z cyklu „Systemy hydrofitowe w kontroli zanieczyszczeń wód”, która odbywała się w Gdańsku w dniach 4-9 września w Europejskim Centrum Solidarności.

Była to kolejna, piętnasta już konferencja dotycząca systemów hydrofitowych w kontroli zanieczyszczeń wód. Wydarzenia z tej serii organizowane są co dwa lata przez International Water Association (IWA). W tegorocznej edycji uczestniczyliśmy również my, jako Partner konferencji.

IWA to największa na świecie organizacja zrzeszającą specjalistów z zakresu szeroko pojętej ochrony wód. Konferencja kierowana jest do: naukowców, inżynierów, menedżerów oraz władz. Stanowi ona doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i rozpowszechniania najnowszych metod badawczych i zarządzania, a także stanowi forum do dyskusji na temat bieżących i pojawiających się problemów, takich jak powstające zanieczyszczenia, czy ponowne wykorzystanie wody.

Tematyka konferencji

Tematyka tegorocznej konferencji skupiała się wokół systemów hydrofitowych, które służą szeroko pojętej ochronie wód. Na świecie budowane są od ok. pięćdziesięciu lat (w Polsce od ponad trzydziestu lat). Jednak losy systemów hydrofitowych w Polsce na przestrzeni lat, były bardzo zmienne. Początkowo budowane bez przestrzegania podstawowych zasad inżynierskich (co w konsekwencji przyczyniało się do negatywnej oceny tych obiektów), aż do ponownego zainteresowania tymi rozwiązaniami w ostatnim dziesięcioleciu. Do roku 2005 powstało w Polsce szacunkowo ponad 2000 takich obiektów (głównie do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących od mniej niż 200 mieszkańców).

Podczas 5 dni konferencji, poza zastosowaniem systemów hydrofitowych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów, poruszono również tematy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi oraz usuwania zanieczyszczeń specyficznych m.in.: Trwałych Związków Organicznych (TZO) i farmaceutyków.

Forum dyskusyjne „Możliwości zastosowania systemów hydrofitowych

Przedostatniego dnia konferencji (8 września) w historycznej Sali BHP Europejskiego Centrum Solidarności, odbyło się również Forum dyskusyjne „Możliwości zastosowania systemów hydrofitowych” . Podczas tego spotkania zaprezentowane zostały technologie oczyszczania ścieków i wód opadowych z zastosowaniem systemów hydrofitowych, a także dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania i eksploatacji tego typu obiektów.

Tematyka wystąpień prelegentów obejmowała zarówno rozwiązania techniczne stosowane w tych oczyszczalniach, jak i wskazówki dotyczące budowy i utrzymania obiektów hydrofitowych. Szczególną uwagę została zwrócona na aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe.

W panelu dyskusyjnym udział wzięli praktycy oraz przedstawiciele środowiska naukowego. Forum skierowane było do osób i instytucji zajmujących się gospodarką wodno-ściekową np.: administracji samorządowych, służb ochrony środowiska, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Uczestnicy IWA 2016

W całym wydarzeniu uczestniczyli zarówno reprezentanci nauki, jak i praktyki oraz przedstawiciele władz lokalnych – łącznie blisko 200 osób z całego świata. Krótkie przemówienie pierwszego dnia wygłosił również gość specjalny były Prezydent RP- Lech Wałęsa.

Patronat nad konferencja objęli m.in.: Ministerstwo Środowiska, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska oraz medialny: Radia Gdańsk i „Gazety Wyborczej”.

Więcej na stronach: http://icws2016.org/, http://blizejzrodel.pl/ oraz http://www.giwk.pl/ .

Zapraszamy do zapoznania się z galerią foto na stronie:

https://www.facebook.com/BlizejZrodel/posts/561744240676390

Powrót