Relacja z pierwszego Kongresu ENVICON Water

W tym roku w Bydgoszczy miał miejsce pierwszy kongres Envicon Water, obejmujący zagadnienia związane z branżą wodociągowo-kanalizacyjną.  Kongres towarzyszący Targom WOD-KAN 2016 zorganizowany został wspólnie przez firmę Abrys oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.

Podczas kongresu obecny był przedstawiciel Ministerstwa Środowiska- podsekretarz stanu Mariusz Gajda, który poruszył m.in. temat aktualnych wyzwań w gospodarce wodno-ściekowej. Poruszył również temat obecnie trwających pracy nad projektem nowej ustawy Prawo wodne – Nie jest to nowelizacja ani kontynuacja poprzedniej ustawy, ale całkiem nowy projekt – komentował Minister. Wyjaśnił również, że branża wod-kan rozwija się prężnie, ale uwagę należy zwrócić na cały sektor gospodarki wodnej, którą resort planuje uporządkować i scalić. – Skupiamy się m.in. na zasadzie zwrotu kosztów usług wodnych, która dobrze funkcjonuje w branży wod-kan, ale w przypadku tzw. dużej gospodarki wodnej sytuacja wygląda inaczej, co chcemy zracjonalizować. Jest to wymagane przez Komisję Europejską, więc za każdą wodę trzeba będzie płacić. Darmowa woda prowadzi do marnotrawstwa – wyjaśniał M. Gajda. Pieniądze zebrane z wprowadzenia opłat ministerstwo planuje przeznaczyć na ochronę przeciwpowodziową i ochronę przed suszą.

Odbył się również panel dyskusyjny, prowadzony przez redaktorów pism branżowych – Annę Lembicz, redaktor prowadzącą miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Lecha Bojarskiego, zastępcę redaktor naczelnej „Przeglądu Komunalnego”. Podczas panelu eksperci rozmawiali o gospodarce wodno-ściekowej w realiach krajowych i europejskich. Wśród nich zasiedli: Klara Ramm-Szatkiewicz, członek prezydium EurEau, mec. Łukasz Ciszewski z Kancelarii Zygmunta Jerzmanowskiego, Paweł Chudziński, prezes Aquanet Poznań, Ryszard Langer, prezes MPWiK w Krakowie oraz Andrzej Wójtowicz, prezes Wodociągów Słupsk.

Poruszono również temat kondycji polskich przedsiębiorstw wod-kan, jak i ich innowacyjności na tle Europy, a także kwestie wdrażania unijnych dyrektyw, zmian sygnalizowanych przez Ministerstwo Środowiska w ustawie Prawo wodne, a także polityki taryfowej.

Wieczorem odbyła się uroczysta Gala podczas której wręczone zostały nagrody w konkursie Manager Roku 2015 Wod-Kan oraz Inwestycja Roku 2015 Wod-Kan. Wyłoniono również laureatów odznaczeń Targów Wod-Kan.

Więcej na: http://abrys.enviconwater.pl/pierwsza-edycja-miedzynarodowego-kongresu-envicon-water-zakonczona-sukcesem/

Pełna relacja z Gali na: http://portalkomunalny.pl/envicon-water-2016-gala-331787/

Powrót