Relacja z targów Wasser Berlin Interational 2015

W dniach od 24 do 27 marca 2015 roku w Berlinie odbywały się targi branżowe pod hasłem woda (fot. 1), połączone z kongresem zatytułowanym „Woda i Zrównoważony Rozwój.” Ta impreza jak zwykle przyciągnęła wielu wystawców oraz osób i podmiotów zainteresowanych gospodarką wodną, wodociągami, uzdatnianiem wody, systemami kanalizacji, oczyszczaniem ścieków i wieloma innymi technologiami, których wspólnym mianownikiem jest po prostu woda.

To, że piszemy o tych targach na naszym portalu retencja.pl wynika przede wszystkim z faktu, że całkiem spora część ekspozycji, pomimo bardzo ogólnego hasła wystawy „woda”, dotyczyła systemów odwodnienia, retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych, a na koniec także ich oczyszczania i odprowadzania do różnego typu odbiorników. Można było zatem spotkać firmy oferujące technologie służące pomiarom opadów atmosferycznych, przepływów wód opadowych i napełnień w systemach odwodniania (fot. 2) oraz rejestracji wielkości ich przelewów do odbiorników. Można było także spotkać producentów oprogramowania służącego do tworzenia systemów zarządzania kanalizacjami deszczowymi opartych o GIS i producentów oprogramowania do projektowania i modelowania hydrodynamicznego systemów odwodnienia. Wśród wystawców były także firmy wyspecjalizowane w projektowaniu, modelowaniu i zarządzaniu systemami odwodniania. Podobnie swoimi kompetencjami w zakresie budowy i renowacji systemów odwodzenia chwaliło się co najmniej kilka firm wykonawczych. Te zestawienie zamykała najliczniejsza grupa wystawców będących producentami materiałów i armatury do budowy systemów odwodniania oraz maszyn i urządzeń do ich eksploatacji (fot. 3 i 4). Do tego trzeba by dodać jeszcze tak nietypowych wystawców jak instytuty badawcze zajmujące się między innymi zagadnieniami związanymi z wodami opadowymi, czy też na przykład dobrze znane użytkownikom portalu stowarzyszenie DWA, które publikuje wytyczne techniczne dotyczące między innymi deszczówki.
    
Jeśli mówimy o towarzyszącym wystawie kongresie, to nie można pominąć faktu, że jego szczególnie akcentowanym segmentem był: Flood Managment Berlin. Segment ten dotyczył zagadnień działań kryzysowych, zarzadzania ryzykiem i rozwiązań technicznych służących minimalizacji skutków powodzi, w tym powodzi miejskich. Goście wystawy mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną w tym zakresie, ale nawet wcielić się w członków zespołów zarzadzania kryzysowego w trakcie „ćwiczeń” realizowanych przez firmę: KKI (Kompetenzzentrum Kritische Infrastrukturen).
 

Kończąc relację z targów Wasser Berlin Interational 2015 chcielibyśmy zwrócić uwagę na naszym zdaniem największe ciekawostki tych targów, które mają mniejszy lub większy związek z retencją i wodami opadowymi. Może rozwiązania te nie znajdą praktycznych zastosowań u nas w kraju, ale na pewno są bardzo inspirujące i rozwijają naszą wyobraźnię myślenia o wodzie i możliwości organizacji wystaw i targów z tym związanych.

Pierwszą ciekawostką jest rozwiązanie nazywane CloudFisher, czyli specjalne siatki do pozyskiwania wody pitnej z mgły (fot. 5). Te ażurowe siatki mogą wytrzymywać wiatry o prędkości do 120 km/godz., a prowadzona na ich powierzchni kondensacja pozwala na zbieranie wody pitnej do zainstalowanych poniżej rynien. Jak widać problemem w wielu częściach świata nie jest nadmiar, ale niedobór opadów. Osoby zainteresowane tym rozwiązaniem zachęcamy do wizyty na stronie http://www.wasserstiftung.de, a zwłaszcza do obejrzenia zamieszczonego tam ciekawego filmu.

Drugą ciekawostka dotyczy czegoś całkowicie odmiennego – a mianowicie ochrony przeciwpowodziowej. Ochrona ta ma być realizowana przy wykorzystaniu barier, unoszonych przez samą piętrzącą się wodę (fot. 6). Co ciekawe ochrona ta ma być powiązana z retencjonowaniem wody pod budowlami liniowymi, takimi jak nasypy drogowe i wykorzystywaniem zgromadzonej wody jako akumulatora do przechowywania ciepła. Akumulator ten ma być ładowany latem z instalacji solarnych i ciepłem odpadowym z elektrowni cieplnych. Zimą ciepło to ma być wykorzystywane do ogrzewania np. pobliskich budynków. Osoby zainteresowane tym pomysłem odsyłamy do obejrzenia filmów i materiałów na stronie http://www.floodprotect.eu/videos.php.

Trzecią i ostatnią ciekawostką, która nam się bardzo spodobała na targach był „kącik praktyczny – zrób to sam” (fot. 7). W jednej z hal wystawy można było wymurować kolektor z cegły kanalizacyjnej, ułożyć z cegieł studnię, zgrzać doczołowo rury, a nawet wcielić się w operatora minikoparki. To naprawdę podobało się młodzieży i dzieciom odwiedzającym targi.

Andrzej Osiński, dr hab. inż. Paweł Licznar prof. Nadzw. PWr

Powrót