Retencjapl na GWIOP

W dniach 7-9.10.2022 uczestniczyliśmy w Kongresie Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.

„Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejsze, niż kiedykolwiek wcześniej.”

Tematy poruszane na konferencji jakże bliskie Retencjipl przyciągnęły uwagę naszego zespołu. W kongresie wzięli udział Tomasz Grochowski, Jacek Zalewski, Paweł Licznar oraz Karol Mikołajewski.

Podczas kongresu mieliśmy okazję przedstawić swoją perspektywę w dwóch ważnych wątkach.

Profesor Paweł Licznar opowiedział O potrzebie zmian prawa dotyczącego przelewów burzowych

W referacie zostały przedstawione przesłanki wskazujące na fakt, że stare uregulowania prawne dotyczące krotności przelewów burzowych, obowiązujące do dziś w Polsce, nie odpowiadają współczesnym realiom eksploatacji systemów kanalizacji ogólnospławnych. Dopuszczalne częstości przelewów burzowych zostałyskonfrontowane z wynikami badań dotyczących częstości występowania deszczy nawalnych na obszarze całego kraju, przeprowadzonych w ramach realizacji dofinansowanego przez NCBiR projektu POIR.01.01.01-00-0119/21: WaterFolder Connect – zintegrowana platforma projektowania i modelowania systemów odwodnienia. Ponadto, w referacie przedstawiono  wybrane rozwiązania techniczno-organizacyjne pozwalające w innych krajach obniżać lub likwidować szkodliwe oddziaływanie przelewów na odbiorniki wodne. Na tej podstawie sformułowano postulaty dotyczące zmian przepisów dotyczących funkcjonowania przelewów burzowych na kanalizacji ogólnospławnej.

W trakcie prezentacji Profesor wskazał potrzebę systemowego spojrzenia na kwestie przelewów burzowych. Jako kluczowy czynnik wskazał ustawodawstwo, które powinno bardziej precyzyjnie regulować aspekt przelewów.

Natomiast Karol Mikołajewski przedstawił Prosty przepis na monitorinprzeciwpowodziowy na przykładzie zbiornika Świnna Poręba. 

Jezioro Mucharskie (nazwa obowiązująca do 2018 : Zbiornik Świnna Poręba) to zaporowy zbiornik o powierzchni 10,35 km2 i pojemności 161 mln m3.  Zbiornik znajduje się w województwie małopolskim, około godziny jazdy od Krakowa, w powiatach wadowickim i suskim na terenie gmin Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zapora na rzece Skawa usytuowana została w miejscowości Świnna Poręba w odległości około 6 km od Wadowic. Najważniejszymi funkcjami zbiornika jest ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły oraz zabezpieczenie przed skutkami suszy przez wyrównanie przepływu wody w rzece. Firma RETENCJAPL dostarczyła, zainstalowała i uruchomiła stacje hydrologiczne do monitoringu potoków dopływających do zbiornika. Zrealizowany system pomiarowy pozwala na bieżąco monitorować sytuację hydrologiczną w bezpośredniej zlewni zbiornika. Ponad to, pomiar przewodności elektrolitycznej daje poglądowy obraz jakości wody jaka trafia do zbiornika i pozwala reagować na pojawiające się okresowo anomalia.

Podczas prezentacji nasz ekspert Karol Mikołajewski przedstawił najnowocześniejsze trendy technologiczne w monitoringu stanu wód i systemach ostrzegania przeciwpowodziowego.

Zapraszamy do galerii zdjęć i relacji na stronie organizatora:

https://inzynieria.com/fotogalerie/branzy/fotogaleria/25/2399,kongres-gospodarowania-wodami-i-ochrony-przeciwpowodziowej-fotogaleria

 

Powrót