RetencjaPL członkiem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce, od niemal 30 lat zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wod-kan. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Oprócz tego Izba prowadzi także działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą.

Cieszymy się bardzo, że RetencjaPL, jako wiodący konsultant w cyfrowym zarządzaniu wodami opadowymi, znalazła się w gronie ponad 500 przedsiębiorstw branży wodno-kanalizacyjnej, które są członkami Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Dzięki członkostwu zyskujemy prawo głosu w najważniejszych kwestiach dotyczących naszej branży, możliwość wpływu na kształt legislacji, tak ważnej obecnie dla sektora wodno-kanalizacyjnego oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń z zakresu szeroko pojętych zagadnień związanych z wodą.

Wierzymy, że teraz nadszedł czas na deszczówkę. Obserwując kolejne cykle modernizacji infrastruktury jakie miały miejsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej, a także spoglądając w przyszłość, a więc na przykład Krajowy Plan Odbudowy, programy transformacji, czy też projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, jesteśmy przekonani, że po wodociągach i kanalizacji przyszedł czas na systemy odwodnienia, bez których nie można myśleć o utrzymaniu infrastruktury miast, dalszej rozbudowie sieci komunikacyjnej oraz strategii gospodarowania wodą w Polsce.

Kanalizacja deszczowa oraz ogólnospławna wymagają szeregu inwestycji i działań, żeby sprawnie przyjąć nawalne deszcze, które przyszły do nas wraz ze zmianami klimatu.

Jako firma konsultingowa współpracująca z wieloma klientami z branży wod-kan wierzymy, że nasz głos w branży jest ważny i wniesiemy wartość merytoryczną w dyskusji dotyczącej gospodarowania wodami opadowymi.

 

 

Powrót