Retencjapl na CSE Webinar: Going Digital in Stormwater Management

W jaki sposób możemy zaplanować więcej otwartych przestrzeni i infrastruktury w naszych miastach?

 

Dziś miasta w Indiach i na całym świecie stoją przed ogromnym zadaniem zapewnienia dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym także zapewnienia dostępu do wody. Zmiany klimatyczne, okresy suche i intensywne deszcze zaostrzyły wyzwanie skutecznego reagowania na epidemie i choroby.

 

Planowanie i projektowanie zrównoważonej infrastruktury wodno-ściekowej dla Indii i innych globalnych miast południowych zależy od posiadania dobrych statystycznie zweryfikowanych danych opadowych. Opady w mieście nie są rozłożone równomiernie. Bez dobrych danych obszarowych konieczne tworzenie infrastruktury zarządzania wodami, w tym wodą opadową, będzie bardzo trudne.

 

Webinarium zorganizowane przez School of Water and Waste oraz Centre for Science and Environment (CSE) było okazją do poznania i zrozumienia działania modelu opadowego, jako bazy danych o deszczach.

Ambicją jest tworzenie inteligentnych rozwiązań w miastach Indii, w tym przede wszystkim rozwiązań o charakterze rozproszonym, projektów wpisujących się w tzw. „water sensitive urban design. Atlas opadów mógłby także pomóc w tworzeniu systemu ostrzegania przed powodzią oraz planowaniu gromadzenia wód deszczowych przyczyniając się do adaptacji miast w Indiach do zmian klimatu.

 

 

Co jest celem Going Digital in Stormwater Management ?

 

Stworzenia niebiesko-zielonej infrastruktury/ przestrzeni w Indiach i miastach południowych z uwzględnianiem wrażliwego na wodę projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego. Cyfrowe zarządzanie wodami opadowymi może pomóc praktykom zwiększyć ilość zbieranych wód opadowych oraz poprawić zarządzanie deszczówką w celu zrównoważonego zarządzania wodą.

 

 

Potencjał i wyzwania związane ze stosowaniem polskiego modelu (PANDa) w indyjskim i globalnym kontekście

 

Prof. Paweł Licznar oraz Jacek Zalewski zaprezentowali cyfrową platformę Polski Atlas Natężeń Deszczów (PANDa) oraz WaterFolder pierwszą platformę dla projektantów pozwalająca na dobór urządzeń wielu producentów z branży wod-kan.

 

W webinarium uczestniczyło ponad 600 osób! Ogromnie cieszymy się z uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz dzielenia się naszymi doświadczeniami z ekspertami i czołowymi naukowcami, badaczami. Jest to kolejny wynik integracji różnych ekspertów podczas naszej konferencji STORMWATER POLAND – nasza współpraca z dr Dr. Suresh Kumar Rohill z CSE.

 

 

Źródło: https://www.cseindia.org/going-digital-in-stormwater-management-10102

Powrót