Retencjonowanie wody w miastach – innowacyjne spojrzenie na zielono-niebieską infrastrukturę

Zbliża się kolejna edycja konferencji Stormwater Poland. Myślą przewodnią spotkania, odbywającego się w dniach 11-13 marca 2019 roku w Gdańsku, jest „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi”. Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym roku tematyka konferencji rozszerzona została o aspekt planowania przestrzennego i współpracy z gronem urbanistów.

 

Konferencja Stormwater Poland zrzesza największą liczbę uczestników na tle innych konferencji dotyczących wód opadowych. Prelegentami są eksperci w zakresie wod-kan i ochrony środowiska z całego świata, a nad merytoryką konferencji czuwa międzynarodowy Komitet Naukowy. Niepodważalnym walorem tego międzynarodowego spotkania jest szerokie i praktyczne spojrzenie na tematykę wód opadowych i roztopowych. Nadchodząca edycja konferencji koncentruje uwagę na procesie zarządzania wodami opadowymi, a w tym na zacieśnieniu współpracy ze środowiskiem architektów i urbanistów, mechanizmach finansowych i dostępności nowoczesnych narzędzi IT w branży.

 

Obserwując postępującą w Polsce rozbudowę i modernizację systemów odwodnienia, jesteśmy głęboko przekonani, że najważniejszym wyzwaniem staje się zarządzanie systemami wód opadowych. Możemy mówić o zrównoważonym zarządzaniu dopiero wówczas, gdy wykorzystuje ono potencjał zielono-niebieskich rozwiązań infrastrukturalnych oraz gdy jego strategiczne priorytety wpisują się w wizję i plany urbanistów, kreujących oblicze naszych miast.– wyjaśnia profesor Paweł Licznar, Przewodniczący Komitetu Naukowego Stormwater Poland.

 

Włączenie kwestii planistycznych w zakres merytoryczny tegorocznej konferencji spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska urbanistów.

– Bardzo cieszy nas zaproszenie urbanistów i architektów krajobrazu do współpracy nad problemami zarządzania wodami opadowymi w miastach – mówi profesor Magdalena Belof, wiceprezes wrocławskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. – Woda w tym przypadku, staje się podwaliną do budowania prawdziwie międzyśrodowiskowego dialogu, który jest niezbędny, jeśli chcemy myśleć o zapewnieniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i aglomeracji. Udział w konferencji pozwoli nam, urbanistom, uzyskać twarde argumenty stojące za bezwzględną koniecznością retencjonowania wody w miastach, ale także poznać możliwości i ograniczenia systemowe oraz najnowsze technologiczne rozwiązania w tym zakresie. Dzięki Stormwater Poland 2019 mamy szansę skonfrontować nasze wizje i projekty  z praktykami i naukowcami reprezentującymi branżę gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki temu wspólny dla obu stron cel, jakim jest retencjonowanie wody, może przekuć się w prawdziwie innowacyjne pomysły wdrożeniowe z zakresu projektowania zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach oraz w ich obszarach funkcjonalnych – dodaje profesor Belof

 

Agenda tegorocznej konferencji opiera się na 5 zagadnieniach:

1) Wody opadowe w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej;

2) Standardy utrzymania i wyposażenia systemów odwodnienia;

3) Going digital – proces wdrożenia cyfrowego zarządzania deszczówką;

4) Mechanizmy finasowania zarządzania wodami opadowymi oraz

5) Wody deszczowe jako wyzwanie menadżerskie.

 

Zasadnicza część obrad konferencji zaplanowana została w dniach 11 – 12 marca 2019 (poniedziałek-wtorek). Nieodłączną częścią każdej edycji wydarzenia są również zajęcia warsztatowe umożliwiające uczestnikom dogłębną analizę problematyki poruszanej w czasie konferencji. W 2019 roku część warsztatowa poprowadzona zostanie trzeciego dnia spotkania, tj. 13 marca 2019 (środa).

 

Każde wydarzenie Stormwater Poland to również przestrzeń wystawienniczo-targowa, która sprzyja prezentacji usług i produktów wiodących przedsiębiorców branży wodno-ściekowej. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń z praktykami, specjalistami i ekspertami czołowych instytucji i przedsiębiorstw działających w branży wodno-ściekowej.

 

Szczegółowe informacje o programie, prelegentach oraz miejscu wydarzenia dostępne są na stronie www.stormwater.retencja.pl.

 

Kontakt:

Biuro Konferencji Stormwater Poland 2019

Event Manager: Katarzyna Małuj, konferencje@retencja.pl, tel. +48 605 721 555

Powrót