Rozsączanie wód deszczowych w miastach – eksploatacja wybranych rozwiązań i ich utrzymanie

Wybór rozwiązania rozsączającego jest trudny, zależy on bowiem od wielu czynników. Dodatkowymi aspektami, jakie należy uwzględnić przy wyborze rozwiązania będą eksploatacja i utrzymanie, właściwe zwymiarowanie oraz zapewnienie trwałości systemu.

 

Zakłada się, że całość wód trafiających do systemu retencyjno-rozsączającego, powinna być podczyszczona z osadu. Taki skutek osiągniemy poprzez zastosowanie i właściwe eksploatowanie systemu podczyszczającego. Może być to filtr gruntowy, separator osadu, osadnik wirowy lub inne urządzenie dopasowane do charakteru zanieczyszczeń. W zależności od miejsca posadowienia zbiornika (teren zielony, pod parkingiem lub inną powierzchnią utwardzoną), oraz  głębokości posadowienia stosuje się dodatkową możliwość wyczyszczenia zbiornika lub tylko sprawdzenia jego stanu. Jest to rozwiązanie dużo tańsze niż późniejsze rozbieranie nawierzchni czy odkopywanie zbiornika. Także w wypadku stosowania zbiorników pod filtrem gruntowym (rys. 1), czy to z dnem szczelnym czy też rozsączającym sprawdzenie i ewentualne wyczyszczenie zbiornika jest bardzo ważne.

 

 

Rys.  1 Zastosowanie zbiornika ze skrzynek inspekcyjnych Wavin Q-Bic  pod niecką

 

Dowiedz się więcej  https://bit.ly/2ZnhP0R

 

Powrót