Serdecznie zapraszamy na szkolenie: POIiŚ 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca oraz Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska:

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (typ 5) 

(KONKURS nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17)

Termin: 27 stycznia 2017 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • metodologia oceny projektów,
  • zasady kwalifikowania wydatków,
  • niezbędne elementy  analizy finansowej,
  • najważniejsze elementy formularza wniosku o dofinansowanie,
  • omówienie działania generatora wniosków o dofinansowanie.

Zgłoszenia za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 23 stycznia do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów, przedstawicieli firm konsultingowych
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Więcej informacji na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,942,zapraszamy-na-szkolenie-poiis-2-1-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html

Powrót