Solidne i elastyczne podejście do zagospodarowania wody deszczowej

W świetle gwałtownego wzrostu intensywnych opadów deszczu w całej Europie powinniśmy koncentrować się na zrównoważonym zarządzaniu wodami opadowymi. Jest to  bowiem sposób na zmniejszenie skali problemu nawalnych opadów deszczu na obszarach miejskich i kluczowy element strategii budowania infrastruktury odpornej na zmiany  klimatu. Przygotujmy się na wyzwania, które stawia przed nami zagospodarowanie wody deszczowej.

 

Przygotowaliśmy raport: „Rola gospodarki komunalnej wodami opadowymi w tworzeniu zrównoważonego miasta odpornego na zmianę klimatu”. Dowiedz się więcej i pobierz raport na Wavin Polska.

 

 

Powrót