Trzy sposoby na adaptacje miast do zmian klimatu – potrzebne nowe podejście samorządów

Inwestowanie w wieloletnie narzędzia służące adaptacji do zmian klimatu zwiększa odporność miast – czytamy w najnowszym raporcie EEA. Ekstremalne zjawiska wymagają wielkich wysiłków ze strony samorządów, raport przedstawia trzy sposoby na adaptację.

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Urban adaptation to climate change in Europe 2016. Transforming cities in a changing climate” ukazuje istniejące rozwiązania, które miasta europejskie wdrożyły w ramach adaptacji do zmian klimatu od 2012 roku. Podkreśla również, że niezbędne jest podjęcie jeszcze większych wysiłków ze strony samorządów.

Raport wyróżnia trzy sposoby adaptacji do zmian klimatycznych: stawianie czoła (coping), stopniową adaptację (incremental adaptation) oraz adaptację przez transformację (transformational adaptation). Miasto może zgodnie z nimi obierać różne kierunki, z których najczęściej obieranym jest stawianie czoła konsekwencjom zmian, czyli reagowanie na skutki powodzi czy suszy, po ich wystąpieniu. Kolejna metoda to stopniowy rozwój tradycyjnych narzędzi (takich jak wały przeciwpowodziowe czy zdolność oczyszczenia większej ilości ścieków) pomagający zapobiegać skutkom ekstremalnych zjawisk zawczasu. Trzecia możliwość to transformacja, wielka zmiana kierunku oddziaływań klimatycznych poprzez niestandardowe rozwiązania. Wszystkie trzy podejścia mają swoje uzasadnienie, a ich wybór zależy od specyfiki danego miasta. Autorzy podkreślają jednak, że adaptacja przez transformację jest najszersza i przynosi długofalowe efekty, co obrazuje rysunek.

Więcej na stronie: http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Trzy-sposoby-na-adaptacje-miast-do-zmian-klimatu-2389.html

Powrót