Spotkanie Ekspertów oraz Członków Komitetu Naukowego RETENCJAPL

W dniach 10-11 marca br. w Warszawie odbyło się Spotkanie Ekspertów oraz Członków Komitetu Naukowego Portalu RETENCJAPL. W spotkaniu udział wzięło liczne grono ekspertów w zakresie projektowania i eksploatacji systemów odwodnienia, członkowie Komitetu Naukowego RETENCJAPL oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia Ministra Mariusza Gajdy, które potwierdziło wyraźne zainteresowanie porządkowaniem obszaru gospodarki wodami opadowymi przez Ministerstwo i otwartość na oddolne inicjatywy specjalistów w tym zakresie. Moderatorem dalszej części spotkania prowadzonego głównie w formule otwartego panelu dyskusyjnego był Przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. nadzw. PWr., a głównymi osiami prowadzonej wymiany poglądów było:

  • Uporządkowanie krajowego warsztatu projektowania i modelowania systemów odwodnienia,
  • Zapobieganie nierównej konkurencji z zagranicznymi podmiotami przy opracowywaniu koncepcji odprowadzania wód opadowych,
  • Zapewnienie minimalnych standardów warsztatu opracowywania koncepcji wód opadowych,
  • Wizja kształcenia specjalistów gospodarki wodami opadowymi na polskich uczelniach.

Podczas pierwszego panelu, po oficjalnym powitaniu gości przez Pana Tomasza Grochowskiego – Prezes Zarządu portalu RETENCJAPL oraz wystąpieniu Ministra Środowiska Pana Mariusza Gajdy – poruszono zagadnienia

związane z potrzebą gromadzenia danych opadowych, a także implementacji w praktyce nowych narzędzi modelowania i projektowania. Przedstawione zostały tutaj rozwiązania firmy OTT, które mogą być skutecznie wykorzystywane do monitorowania opadów dla różnych aspektów hydrologii miejskiej. Pan Marcus Meckelmann (OTT) przedstawił także kilka referencji odnośnie wykorzystania nowoczesnych elektronicznych deszczomierzy wagowych i disdrometrów laserowych w Polsce i na świecie. Podczas tej części spotkania przedstawione zostały również produkty firmy Bentley, a więc światowego lidera w produkcji oprogramowania do wspomagania projektowania, w tym przede wszystkim lidera w obszarze specjalistycznego oprogramowania dedykowanego projektowaniu i modelowaniu systemów odwadniających. Przedstawiciel firmy, Pan Slavco Velickov, zaprezentował kilka przykładów wykorzystania oprogramowania Bentley w postaci aplikacji takich jak SewerGEMS i CivilStorm do opracowywania Masterplanów, czyli koncepcji odprowadzania wód opadowych dla dużych miast . Został przy tym poruszony nadal często spotykany problem użycia archaicznych metod obliczeniowych, niedopuszczalnych już przez normę europejską PN-EN 752:2008 do obliczeń sprawdzających dużych systemów odwodnienia, w miejsce specjalistycznego oprogramowania do modelowania.

Druga część spotkania poświęcona była głównie potrzebie wprowadzenia systemów retencjonowania oraz rozsączania wód opadowych.

Przedstawiciel jednego ze sponsorów spotkania, Pan Szymon Mielczarek zaprezentował rozwiązania oraz systemy dedykowane retencjonowaniu wód opadowych, stosowane przez firmę Ecol-Unicon. Przy okazji tego tematu zwrócono również uwagę na brak wyraźnych zapisów zmuszających do odtwarzania naturalnej retencji zlewni, przez ekwiwalentną objętość zbiorników retencyjnych w przypadku nowych inwestycji uszczelniających zlewnie.

Podczas drugiej części spotkania zostały również omówione rozwiązania i systemy dedykowane rozsączaniu wód opadowych. W tym temacie uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać ciekawej prezentacji Pana Roberta Uniejewskiego z firmy Wavin. Przy okazji tego tematu również zwrócono uwagę na aktualny brak zapisów zachęcających do rozsączania wód opadowych i alimentacji zmniejszających się zasobów wód podziemnych w przypadku tworzenia koncepcji odprowadzania wód opadowych.

Między poszczególnymi wystąpieniami, uczestnicy spotkania mieli okazję wymienić się własnymi doświadczeniami, opiniami i spostrzeżeniami. Efektem spotkania jest co najmniej kilka nowych pomysłów, które postaramy się wspólnie realizować z naszymi Ekspertami i Sympatykami.

 

Sponsorami naszego spotkania były firmy: Bentley, Ecol-Unicon, OTT-Hydromet oraz Wavin, którym serdecznie dziękujemy za finasowanie samego wydarzenia oraz co nie mniej istotne za merytoryczny wkład w spotkanie i dyskusje panelowe. Chcemy także podziękować każdemu uczestnikowi za poświęcony czas. Nasze serdeczne podziękowanie kierujemy do Pana Ministra Mariusza Gajdy i Pana Piotra Czarnockiego z Ministerstwa Środowiska za czas poświęcony naszemu spotkaniu i inspirujące uwagi przekazane naszemu gremium. Liczymy, że nie jest to pierwsze i ostatnie spotkanie organizowane przez RETENCJAPL.

Powrót