Sprawozdanie z seminarium „Mapa drogowa metodyki projektu Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa”

Dnia 16 grudnia 2016 roku we Wrocławiu w sali seminaryjnej Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, odbyło się seminarium pt. „Mapa drogowa metodyki projektu Polskiego Atlasu Natężeń Deszczów PANDa”.

Seminarium zorganizowane zostało w porozumieniu z Przewodniczącym Sekcji IS KILiW PAN Prof. dr hab. inż. Marianem Kwietniewskim oraz Prof. dr hab. inż. Andrzejem Kotowskim i Dr hab. inż. Markiem Zawilskim, prof. PŁ., prowadzącymi – zgodnie z przyjętym programem działania Sekcji – cykl seminariów nt. „Modelowanie systemów odprowadzania ścieków z uwzględnieniem zjawisk opadowych”

Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oraz firmę RETENCJAPL Sp. z o. o.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Gliwickiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej.

Podczas seminarium poruszone zostały następujące tematy:

  • Projekt PANDa etap I – budowa cyfrowej bazy opadowej z sieci 100 deszczomierzy
  • Techniki przetwarzania danych opadowych w projekcie PANDa
  • Warsztat statystycznego opracowania danych opadowych w projekcie PANDa

Praktycznym efektem seminarium jest propozycja metodyki digitalizacji zapisów pluwiograficznych oraz metod weryfikacji jakości tworzonych szeregów opadowych. Na podstawie analizy danych z pierwszych opracowywanych stacji, wykazano duży potencjał zastosowania analizy widmowej w celu weryfikacji jakości szeregów opadowych. Przedstawiono także możliwość docelowego generowania pseudo-szeregów czasowych o rozdzielczości 1 minuty z odczytanych zapisów deszczów z pasków pluwiograficznych. Wykazano na dostępnych już przykładach z realizacji projektu PANDa, że jakość pseudo-szeregów czasowych z digitalizacji pasków pluwiograficznych nie jest gorsza od zapisów z deszczomierzy elektronicznych.

Spoglądając w przyszłość, tj. w następne etapy realizacji projektu, zaprezentowano i przedyskutowano potencjalne algorytmy wyszukiwania maksymalnych natężeń przedziałowych opadów o różnych czasach trwania (metody: przewyższeń (POT), maksimów rocznych (AMS), serii największych wartości (AE)). Jasno podkreślono konieczność określenia w ramach projektu PANDa natężeń deszczów miarodajnych dla krótkich czasów trwania (przynajmniej dla czasu 5 minut). Końcowa część seminarium została zdominowana przez wymianę poglądów na temat stosowania teoretycznych rozkładów prawdopodobieństwa do opisu natężeń deszczów miarodajnych.

Podczas seminarium przekazana została przez kierownika projektu ze strony IMGW-PIB dr hab. inż. Bogdana Ozga-Zielińskiego pierwsza część (25%) cyfrowej bazy danych składającej się z szeregów czasowych opadów o wysokiej rozdzielczości czasowej nie gorszej niż 10 min.

Zamykając spotkanie ustalono za zasadne organizację następnego seminarium metodycznego projektu PANDa, które planowane jest przed rozpoczęciem II etapu projektu. Spotkanie to planowane jest w Warszawie w Ośrodku Głównym IMGW-PIB, a jego celem, poza posumowaniem I etapu projektu, będzie szersze rozpropagowanie i skonsultowanie projektu PANDa w gronie specjalistów z zakresu hydrologii i gospodarki wodnej.

Dziękujemy wszystkim Współorganizatorom i Wykładowcom za czas i trud włożony w organizację seminarium. Dziękujemy także bardzo serdecznie naszym Gościom za poświęcenie czasu na przyjazd na seminarium i aktywny udział w panelach dyskusyjnych.

 

Dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr.

Kierownik naukowy projektu PANDa

Politechnika Wrocławska

RETENCJAPL Sp. z o. o.

e-mail: pawel.licznar@retencja.pl

Dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński

Kierownik wykonawczy I etapu projektu PANDa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –

Państwowy Instytut Badawczy

email: bogdan.ozga-zielinski@imgw.pl

 

Powrót