Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody obchodzony jest co roku w dniu 22 marca.  W tym dniu warto przypomnieć, jak istotną rolę odgrywa woda w życiu człowieka oraz jak dużym zagrożeniem jest spadek jej zasobów.


Zmiany klimatu a brak czystej wody
UNICEF zwraca uwagę na związek dostępności do wody i zmian klimatycznych. Zdaniem organizacji zmiany klimatyczne powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych susz i powodzi, a ich skutki są odczuwalne przede wszystkim przez dzieci.

Szacuje się, że na obszarach dotkniętych suszą mieszka ok. 160 mln dzieci, a na terenach ryzyka powodziowego (głównie w Azji) – 530 mln. W czasie suszy wiele rodzin korzysta z zanieczyszczonych źródeł wody, co prowadzi do chorób, pogorszenia ich poziomu życia i zahamowania rozwoju dzieci.

Więcej na stronie : http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Dostep-do-czystej-wody-fundamentalnym-prawem-czlowieka-2024.html

Powrót