Udział w zjeździe Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostw.

W dniach 12-13 września w Trzebawiu odbywa się spotkanie Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast i Starostw, podczas którego przedstawiciel naszej firmy Jacek Zalewski wygłosił prezentację „Opłaty i zarządzanie wodami opadowymi na podstawie nowych przepisów Prawda Wodnego. Optymalizacja działania z użyciem oprogramowania GIShub”.

Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót