Warto złożyć wniosek o dofinansowanie małej retencji w Gdańsku.

Do końca roku można składać wnioski o dotację na małą, przydomową retencję: studnie chłonne i skrzynki rozsączające. Osoby prywatne mogą zyskać 4000 złotych, a wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – nawet 10 000 złotych! Jednocześnie Miasto realizuje kampanię „Nie zalewaj!”, która jest odpowiedzią na jedno z postanowień pierwszego gdańskiego Panelu Obywatelskiego dotyczącego lepszego przygotowania miasta na wystąpienie ulewnych opadów deszczu.

O udzielenie dotacji mogą się ubiegać podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy.
Jednorazowa dotacja przyznawana jest na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej. Jej wysokość ustala się według następujących zasad:
– dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców;
– dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu. Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

– Zapraszamy mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie małej retencji – mówi Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu. – Jednocześnie przypominam, że wnioski można składać na studnie chłonne i skrzynki rozsączające, nie na dofinansowanie ogrodów deszczowych.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Nierozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Szczegółowe informacje na temat dotacji, potrzebnych dokumentów i wniosku znajdują się tutaj: http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-zagospodarowanie-wod-opadowych-poprzez-ich-retencjonowanie-i-lub-odprowadzanie-do-gruntu-wod-kanalizacji-deszczowej,a,44977

Kampania „Nie zalewaj!” – plakaty, ulotki, filmy
– Kampanię rozpoczęliśmy we wrześniu, od umieszczenia pięćdziesięciu plakatów informacyjnych w autobusach i tramwajach – mówi dyrektor Lorek. – Obecnie wydrukowaliśmy plakaty oraz ulotki, które przekażemy Radom Dzielnic. Dodatkowo wyprodukowane zostały filmiki, które mają promować ideę małej retencji. Ważne, żeby mieszkańcy nie odprowadzali wód do sąsiada czy na drogę gminną.
96022
Filmiki można obejrzeć na serwisie YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=TFLJTiQNG_4
https://www.youtube.com/watch?v=W1f9LYCiXqg

 

Więcej informacji na stronie: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Warto-zlozyc-wniosek-o-dofinansowanie-malej-retencji,a,88988

 

Powrót