Na co warto zwrócić uwagę przy odwadnianiu dachów płaskich

System Wavin QuickStream jest podciśnieniową instalacją do odwadniania dachów. O ile w tradycyjnych systemach odwodnieniowych odprowadzanie wody odbywa się wyłącznie dzięki sile grawitacji, o tyle w systemie podciśnieniowym siła grawitacji służy do wytworzenia podciśnienia w przewodach, co powoduje zwiększenie wydajności.

 

System podciśnieniowego odwadniania dachów ma wiele zalet jednak, aby pracował właściwie trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, do których należą:

  • Montaż systemu zgodnie z projektem.

Dla każdego projektu Wavin przygotowuje dobór wraz ze szczegółową specyfikacją asortymentową i techniczną w oparciu o charakterystykę miejsca i konstrukcji korzystając z dedykowanego oprogramowania. Dlatego tak ważne jest stosowanie się do wszystkich zaleceń. Jakiekolwiek odchylenia od projektu mogą wpłynąć niekorzystnie na wydajność, a nawet spowodować wadliwe działanie systemu.

  • Montaż przewodów zgodnie z wytycznymi.

Dobra praca instalacji zależy od prawidłowego montażu – sposobu łączenia i mocowania. Szereg z tych informacji opisanych jest szczegółowo w katalogu dotyczącym systemu. Ponadto Wavin prowadzi szkolenia techniczne w zakresie zgrzewania rur i kształtek.

 

Przeczytaj więcej na stronie naszego Partnera

 

Powrót