WaterFolder DAY

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić Państwa do udziału w drugiej edycji WaterFolder Day, którą przygotowujemy dla Państwa w Gdańsku w Amber Expo w dniach 28-29 marca 2023 roku. Duże zainteresowanie z jakim spotkała się pierwsza edycja WaterFolder Day w Katowicach w 2022 roku przekonało nas, że platforma WaterFolder.com jest czymś więcej niż zwykłą stroną internetową, na której konta posiada już ponad sześć tysięcy użytkowników. Spotkanie w Katowicach udowodniło, że to jest bardziej społeczność aktywnych zawodowo inżynierów, którzy poszukują nowoczesnych narzędzi, technologii i przede wszystkim inspiracji, aby wykonywać swoją pracę lepiej, w sposób bardziej odpowiedzialny, a zarazem czuć satysfakcję z wykonywanych projektów. Pełne sale szkoleniowe na wielu warsztatach w Katowicach, gdzie często brakowało miejsc siedzących, przekonują nas, że konieczne jest cykliczne, coroczne organizowanie szkoleń z serii WaterFolder Day, aby móc prowadzić dialog pomiędzy projektantami, a producentami i dostawcami technologii, ekspertami w zakresie prawa, twórcami i dostawcami specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego.

Formułując to zaproszenie na przełomie 2022 i 2023 roku, jako organizatorzy WaterFolder Day nie możemy jeszcze powiedzieć jaka będzie dokładna agenda przyszłego spotkania. O tym współdecydują partnerzy WaterFolder Day, z którymi mamy przyjemność wspólnego budowania agendy wydarzenia. Możemy jednak zagwarantować, że dołożymy wszelkich starań, aby nie było to kolejne zwykłe szkolenie inżynierskie, na którym trzeba wysłuchać kilku kolejnych wykładów. Tak jak w trakcie pierwszej edycji w Katowicach chcemy dać Państwu wybór pomiędzy nie tylko szeregiem równoległych wykładów i szkoleń, ale także praktycznych warsztatów i wyjazdów studyjnych. Chcemy, abyście mieli Państwo komfort wyboru takiego programu WaterFolder Day, który najbardziej odpowiada Waszym potrzebom.

Mając na uwadze powyższe przesłanki w trakcie drugiej edycji WaterFolder Day planujemy organizację szkoleń i warsztatów skupiających się wokół pięciu głównych bloków:

  • Blok prawny dotyczący projektowania, w tym odpowiedzialności zawodowej, bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych oraz stosowania normatywów i wytycznych technicznych;
  • Blok projektowania odwodnień komunikacyjnych obejmujący nowe wytyczne i nową filozofię projektowania przede wszystkim odwodnień drogowych, kolejowych wraz z prezentacją narzędzi na platformie WaterFolder.com ułatwiających niezbędne obliczenia hydrologiczne oraz dobór gotowych rozwiązań technicznych;
  • Blok dedykowany błękitno-zielonej infrastrukturze, w którym zaprezentowane zostaną różne aspekty projektowania i eksploatacji rozwiązań z obszaru błękitno-zielonej infrastruktury, takich jak: zielone dachy, ogrody deszczowe, czy też systemy wykorzystania wód opadowych in situ;
  • Blok GIS i technologii cyfrowych, w którym chcemy dać Państwu możliwość odbycia praktycznych szkoleń w obsłudze pakietów specjalistycznego oprogramowania typu GIS oraz CAD, a także zapoznania się z nowymi technologiami, które pozwalają na łatwiejsze gromadzenie danych do projektowania, opracowywania dokumentacji projektowej i jej udostępniania wykonawcom;
  • Blok eksploatacyjny obejmujący zagadnienia wydawania warunków technicznych, technologie poprawiające standard techniczny utrzymania obiektów, a także stosowanie nowoczesnych narzędzi komputerowych pozwalających na ocenę zdolności tranzytowych i retencyjnych systemów odwodnienia i planowanie zabiegów poprawiających parametry hydrauliczne sieci.

Liczymy, że wymienione bloki są zgodne z Państwa oczekiwaniami. Jesteśmy przekonani, że tematyka WaterFolder Day jest adresowana nie tylko ściśle do projektantów, ale też do grona eksploatatorów sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, z którymi często uzgadniane są projekty, do grona deweloperów, którzy chcą wdrażać zielono-niebieską infrastrukturę w swoje projekty; do firm drogowych, które chcą zgłębić wiedzę z odwodnień drogowych. Liczymy, że WaterFolder Day posłuży spotkaniu i wymianie doświadczeń specjalistów z tych środowisk. Mamy także nadzieję, że WaterFolder Day przyciągnie wielu studentów, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową i poszukują firm do rozpoczęcia praktyki.

Zarejestruj się już dziś: https://waterfolderday2023.konfeo.com/pl/groups

Powrót