Waterfolder Premiera nowych kalkulatorów!

Premiera nowych narzędzi na platformie www.waterfolder.com .

Dzięki współpracy z firmą Wavin Polska powstały dwa nowe kalkulatory, kalkulator doboru systemów rynnowych oraz kalkulator systemów podciśnieniowych.

Zaloguj się! I sprawdź nową jakość projektowania!

Kalkulator doboru systemów rynnowy pozwala na dobór jej elementów  w zależności od powierzchni i konfiguracji dachu. Wielkość systemu dobierana jest tak, aby skutecznie zabezpieczyć odbiór deszczu o intensywności minimum 75mm/h. Możliwe jest zdefiniowanie dachu jednospadowego, dwuspadowego, kopertowego czy wielospadowego. W zależności od powierzchni, wysokości montażu rynny oraz przewidzianych elementów dodatkowych, takich jak czyszczaki, łapacze deszczu, wpusty otrzymujecie Państwo spersonizowany wykaz elementów systemu rynnowego.

 

 

 

Kalkulator doboru systemów podciśnieniowych pozwala na dobór instalacji podciśnieniowej do odwodnienia dachów płaskich. Dla zadanej powierzchni danej połaci dachu, parametrów opadowych i układu instalacji, otrzymacie Państwo dobór ilości wpustów, zestawienie ilości rur z podziałem na średnice i sumaryczną ilość wody opadowej na odpływie z instalacji. Kalkulator pozwala w szybki dobór ilości wpustów oraz uzyskanie schematów ułożenia instalacji podciśnieniowej odwadniania dachów płaskich. Możecie Państwo pobrać także rysunki, karty katalogowe, deklaracje dotyczące sytemu podciśnieniowego odwadniania dachów płaskich Wavin QuickStream.

 

 

 

Z platformy z powodzeniem korzysta już ponad 5000 projektantów, którzy w skali miesiąca wykonują przeszło 1 000 doborów, a przez 2 lata istnienia platformy wykonali ich ponad 32 000!

Łącznie na platformie WaterFolder znajduje się 15 narzędzi a w cyklu tworzenia znajduje się 5 kolejnych. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym wszystkie elementy infrastruktury będzie można dobrać na platformie WaterFolder.

Powrót