Wavin – nowa ukierunkowana na cel wizja biznesowa

W lutym Wavin przedstawił swoim pracownikom na całym świecie swoją nową wizję biznesową, ukierunkowaną na cel. Zgodnie z nią Wavin chce przyczyniać się przyszłej prężności miast na całym świecie. Osiągnięcie tego celu to nie tylko to, co Wavin dostarcza, ale także kwestia tego, jak  to robi.

 

Wyzwania społeczne

Miasta na całym świecie nadal się rozwijają. Badania Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazują, że do 2030 roku ponad 70% ludności świata będzie mieszkać w dużych miastach. Urbanizacja stanowi wyzwania w zakresie zrównoważonego budownictwa, bezpiecznego i wydajnego zaopatrzenia w wodę, urządzeń sanitarnych oraz odprowadzania wody deszczowej i ścieków. Zmiany klimatyczne oznaczają, że miasta muszą również radzić sobie z coraz dłuższymi okresami suszy lub powodzi. W celu rozwiązania tych problemów konieczne są daleko idące środki.

 

Zachować miasta, w których można żyć i które można kochać

Wavin ma imponującą historię w dziedzinie gospodarowania wodą. Firma została założona w 1955 roku w celu zmodernizowania sieci wodociągowej w Holandii. W kolejnych dekadach urosła do pozycji lidera rynku europejskiego i latynoamerykańskiego. Dzisiaj znana jest jako globalna marka dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie budownictwa i infrastruktury.  Dzięki swojemu nowemu celowi, jakim jest „budowie zdrowego, zrównoważonego środowiska” Wavin angażuje się w dalszy rozwój produktów, które w przyszłości pozwolą zachować miasta, w których można żyć i które można kochać. Jak? Podejmując działania w zakresie 4 czynników napędowych Wavin: bezpieczne i wydajne zaopatrzenie w wodę, lepsze warunki sanitarne i higieniczne, miasta odporne na zmiany klimatu oraz bardziej wydajne budownictwo.

 

Dialog z decydentami

Wavin pragnie także wziąć udział w debacie społecznej i nawiązać dialog z gminami, deweloperami nieruchomości, organizacjami pozarządowymi, inżynierami, naukowcami, instalatorami i kontrahentami na całym świecie, aby  wspólnie rozwiązywać problemy naszych czasów.

O Wavin

Wavin jest innowacyjnym dostawcą rozwiązań dla budownictwa i infrastruktury na wielu kontynentach. Wspierana ponad 60-letnim doświadczeniem, firma przygotowana jest do sprostania największym światowym wyzwaniom w zakresie: bezpiecznego i skutecznego zaopatrzenia w wodę, poprawy warunków sanitarnych i higienicznych, miast odpornych na zmiany klimatu i bardziej wydajnych  budynków.

W Wavin skupiamy się na tworzeniu pozytywnych zmian na świecie, a naszą pasją jest budowanie zdrowego, zrównoważonego środowiska. Angażujemy się i współpracujemy z liderami miast, inżynierami, planistami i instalatorami, aby miasta były przyszłościowe, a budynki komfortowe i energooszczędne.

Wavin jest częścią Orbia, społeczności firm, które łączy wspólny cel: podnoszenie poziomu życia na świecie (ang. to advance  life around the world). Wavin zatrudnia ponad 11 500 pracowników w ponad 40 krajach na całym świecie.

 

 

Powrót