Wavin Polska na rzecz zielono-niebieskiej infrastruktury miast

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju wymaga od firm dodatkowego wysiłku, nie tylko finansowego, ale i organizacyjnego. Powinna bowiem obejmować przynajmniej trzy płaszczyzny: działania wewnątrz firmy, wdrażanie ekologicznych surowców oraz rozwiązania wspierające równowagę środowiskową. Tak robi to Wavin Polska – jeden z kluczowych partnerów RetencjaPL w zakresie platformy WaterFolder oraz konferencji Stormwater Poland.

 

Sławomir Borak, Prezes Zarządu Wavin Polska

Kiedyś przedsiębiorstwa w swojej działalności kierowały się wyłącznie zyskiem. Dziś oczywiście profity są istotne, jednak coraz więcej firm faktycznie wciela w życie idee społecznej odpowiedzialności biznesu, zarówno na poziomie swojej organizacji, otoczenia biznesowego, jak i środowiska. – Tak myślimy w Wavin. Oferowane przez nas systemy produkowane są w zgodzie z najwyższymi standardami ochrony środowiska, a tam, gdzie jest to możliwe, z zastosowaniem materiałów pochodzących z recyklingu – wyjaśnia Sławomir Borak, Prezes Zarządu Wavin Polska.

 

 

Ekologia na co dzień

 

 

Karol Woźniak,
główny energetyk Wavin Polska

Wavin konsekwentnie wdraża rozwiązania, które pozwalają na ograniczenie emisji CO2 oraz redukcję kosztów. Od ponad dwóch lat firma kupuje energię w ramach Gwarantowanej Sprzedaży Energii Ekologicznej. Zgodnie z umową dostawca zapewnia, że poprzez odnawialne źródła energii wyprodukuje taką ilość zielonej energii, jaka została w danym okresie zużyta przez firmę. – Energia z gwarancją pochodzenia jest droższa niż niecertyfikowana, jednak dzięki temu rozwiązaniu przyczyniamy się do redukcji emisji CO2 o 21 tysięcy ton rocznie. Podjęliśmy również decyzję o wymianie opraw oświetleniowych na oprawy LED z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania i monitoringu oświetlenia. Rocznie przyniosło to redukcję CO2 o 720 ton. Kolejną inicjatywą przyczyniającą się do redukcji emisji CO2 jest montaż paneli fotowoltaicznych, które będą mogły wyprodukować 430 MWh energii elektrycznej rocznie, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 o 322 tony. Wymieniliśmy również układy wody lodowej na układy z free-coolingiem, co pozwoliło w ciągu roku na redukcję zużycia energii o 850 MWh, zaś emisji CO2 o 637 ton – wylicza Karol Woźniak, główny energetyk Wavin Polska. Wykorzystywane w zakładzie wózki widłowe, dotychczas zasilane paliwem LPG, zostały wymienione na wózki elektryczne. Przekształceniu podlega również firmowa flota. Obecnie prawie połowa pojazdów to samochody hybrydowe w wersji plug-in. Do 2025 roku – zgodnie z polityką flotową koncernu – Wavin będzie posiadać wyłącznie samochody zeroemisyjne.

 

Zielono-niebieskie rozwiązania

 

Wavin StormHarvester

Dobre praktyki stosowane przez Wavin wynikają z przeświadczenia, że każda, nawet najmniejsza decyzja proekologiczna ma znaczenie globalne. – Działania proekologiczne można porównać do budowania wieży z klocków – każda odrębna decyzja odgrywa istotną rolę w powstawaniu całości. Najczęściej większą niż nam się wydaje. W taki sposób konstruujemy naszą ofertę. Obejmuje ona nie tylko same produkty – ale gotowe rozwiązania, które wspierają decyzje dotyczące tworzenia zielono-niebieskich miast, przyjaznych mieszkańcom, neutralnych dla klimatu, a jednocześnie efektywnych i przygotowanych na wyzwania pogodowe i infrastrukturalne – opowiada Prezes Zarządu Wavin Polska. Należą do nich np.: lekkie, lecz wytrzymałe na duże obciążenia systemy odwodnieniowe oraz zbiorniki retencyjno-rozsączające, zbiorniki dla drzew Wavin TreeTank, czy Wavin StormHarvester – wspierający inteligentne zarządzanie wodą deszczową. Projektując swoje produkty, firma zwraca również uwagę na aspekt magazynowania i transportu. Na przykład skrzynki retencyjno-rozsączające AquaCell można magazynować włożone jedna w drugą. Oznacza to, że do ich przechowywania i transportu potrzebna jest mniejsza powierzchnia, koszty przewozu są niższe, zmniejsza się też emisja CO2 związana z transportem.

 

100% recyklingu

 

Skrzynki AquaCell są w 100% wykonane z surowców z recyklingu, dostarczanych przez wyspecjalizowane firmy oferujące certyfikowany surowiec, odpowiednio oczyszczony i przetworzony. Skrzynki badane są pod kątem wytrzymałości długotrwałej, oznaczającej 50-letni, zakładany czas ich użytkowania. Jedno z badań sprawdzających i potwierdzających tę cechę produktu trwa nawet 4380 godzin.

Wavin TreeTank

– Stale zwiększamy udział komponentów pochodzących z recyklingu. Od 2020 roku udało się nam go podnieść z 8% do 13%, celem jest jednak osiągnięcie 25% udziału tych materiałów. 80% naszych produktów końcowych może być poddane recyklingowi. W tej kwestii także nie powiedzieliśmy ostatniego słowa – celem jest osiągnięcie pułapu 90% – deklaruje Sławomir Borak, Prezes Zarządu Wavin Polska. Prezes Zarządu Wavin Polska podkreśla, że wszystkie proekologiczne działania zadeklarowane przy podpisaniu w 2020 roku Manifestu Klimatycznego są konsekwentnie realizowane. Dotyczą one m.in. aktywnego dążenia do neutralności klimatycznej oraz podejmowania edukacji proekologicznej. Choć marka Wavin kojarzy się z wodą i kolorem niebieskim, jest również marką zieloną, a to zielone, zrównoważone podejście przejawia się w każdej podejmowanej przez firmę decyzji. Dzięki temu funkcjonowanie firmy oraz produkcja zbliżają się do ekologicznej neutralności. Tak właśnie Wavin Polska rozumie i realizuje odpowiedzialność środowiskową i podejmowanie decyzji biznesowych.

 

Bo każda decyzja ma znaczenie.

 

Więcej o Wavin Polska: https://www.wavin.com.pl 

Powrót