Wody Polskie usprawnią zarządzanie. Wywiad z Iwoną Kozą.

Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy Prawo wodne, czeka nas rewolucja w zarządzaniu wodą w Polsce. O nowej strukturze i powołaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rozmawiamy z Iwoną Kozą, p.o. prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Kalina Olejniczak „Wodociągi-Kanalizacja”: W czym powołanie struktury Wody Polskie zmieni zarządzanie gospodarką wodną w Polsce?

Iwona Koza, p.o. prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: Zdecydowanie ułatwi to prowadzenie spójnych działań dotyczących gospodarki wodnej. Powstanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oznacza ustalenie takich samych zasad i warunków korzystania z zasobów wodnych.

Proszę zwrócić uwagę na przykład na kwestię jednorodności orzekania administracyjnego. Wiele działań z zakresu gospodarki wodnej wymaga posiadania zezwoleń wodnoprawnych. Są to decyzje administracyjne, w których określone organy ustalają prawa i obowiązki dotyczące wód i ich użytkowników. W wydawaniu tych pozwoleń Wody Polskie zastąpią starostów. Dzięki tej zmianie procedury w zakresie pozwoleń wodnoprawnych na terenie całego kraju będą bardziej spójne.

Bardzo ważną zmianą jest przyznanie Wodom Polskim zadania sprawowania praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa. Nie dotyczy to jednak morza terytorialnego, morskich wód wewnętrznych i śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Usprawnienia pojawią się np. w zakresie utrzymania wód oraz prowadzenia inwestycji przeciwpowodziowych. Zadania te będą należały przede wszystkim do Wód Polskich w myśl zasady „rzeka i wały w jednych rękach”.

 

Więcej na stronie: http://portalkomunalny.pl/wody-polskie-usprawnia-zarzadzanie-wywiad-z-iwona-koza-361367/

 

Powrót