Wykorzystanie wody deszczowej – Chyby

Na dwóch bliźniaczych działkach zaprojektowano i wykonano system podlewania zieleni wykorzystujący jako główne źródło zasilania wodę deszczową. Woda wodociągowa pełni funkcję pomocniczą. Uzupełnia zbiornik wody deszczowej w przypadku długotrwałego braku opadów.

Woda spływająca z dachu budynku jest podczyszczana na filtrze Maxi Plus. Jest to gruntowy filtr wody deszczowej przed zbiornikiem. Gwarantuje, że woda zgromadzona w zbiorniku posiada odpowiednią jakość oraz jest wolna od zanieczyszczeń typu piasek czy liście. Zaletą tego filtra jest jego konstrukcja, przewód dopływowy i odpływowy są praktycznie na tym samym poziomie (przy zachowaniu odpowiedniego spadku). Pozwala to uniknąć dodatkowego obniżania poziomu posadowienia całej instalacji.

Vorfilter-Maxi-Plus-Funktion-2014

Po podczyszczeniu na filtrze Maxi Plus, woda trafia do zbiornika podziemnego RainMaster o pojemności 20 m3. Zbiornik został wykonany na zamówienie z rury strukturalnej PE. Zbiornik o średnicy zewnętrznej 2,2 m jest przykryty gruntem o miąższości około 1,5 m.

Układ nawadniający ze sterownikiem obsługującym elektrozawory rozdzielające wodę na poszczególne sekcje jest zasilany przez wydajną, automatyczną pompę umieszczoną wewnątrz zbiornika. Pompa typu X-AMO HF znakomicie spisuje się w tej roli. Posiada zintegrowany układ sterowania wewnątrz korpusu. Nie wymaga dodatkowych skrzynek sterowniczych. Chłodzona cieczą tłoczoną, pracuje bez problemów zarówno pod wodą i na powierzchni. Wbudowany czujnik ciśnienia powoduje załączanie pompy w momencie otwarcia przepływu na sekcje i jej wyłączenie po zamknięciu elektrozaworów. Umieszczony w króćcu tłocznym czujnik przepływu informuje pompę o pracy bez wody i odcina zasilanie na kilka godzin. Poprawnie zainstalowana pompa jest całkowicie bezobsługowa. Należy jednak pamiętać o okresowym oczyszczaniu kosza ssawnego.

X-AMO HF

Podsumowując, sposób działania systemu: woda deszczowa spływająca z dachu jest zbierana przez rynny do rur spustowych. Rury spustowe łączą się i prowadzą wodę do filtra Maxi Plus, w którym następuje jej podczyszczenie z większych zanieczyszczeń, piasku, liści, gałązek etc. Następnie woda skierowana jest do zbiornika RainMaster o pojemności 20 m3. Stamtąd podejmowana jest przez pompę X-AMO HF, z pomocą pływającego poboru wody. Dzięki temu pompa zasysa jedynie najczystszą wodę tuż spod zwierciadła. Woda jest tłoczona do automatycznego systemu nawadniającego. Uniknięto sytuacji braku wody w zbiorniku dzięki zastosowaniu elektrozaworu dopełniającego zbiornik. Jest on sterowany za pomocą wyłącznika pływakowego umieszczonego na odpowiedniej wysokości wewnątrz zbiornika. Gdy pływak opadnie, elektrozawór otwiera się, dolewając świeżej wody wodociągowej, umożliwiając kontynuację nawadniania. Poniżej znajduje się schemat opisywanego układu.

chyby_schemat1

Powrót