Wykorzystanie wody deszczowej – Półwiejska 2, Poznań – studium przypadku

Półwiejska 2 to budynek biurowo-usługowy usytuowany w samym sercu Poznania. Unikalna architektura na światowym poziomie wkomponowana jest w zwartą zabudowę przedwojennych kamienic, a jakość wykończenia czynią z tej śródmiejskiej inwestycji ofertę biurową klasy A dla branży konsultingowej, usług finansowych, prawnych i innych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu – www.p2-poznan.pl.

vmr-otwarcie-p2-male-5_-515x-450

W obiekcie przewidziany został system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej z dachu. Woda deszczowa przepływa przez separator substancji ropopochodnych, skąd trafia do betonowego zbiornika wewnątrz budynku. Centrala deszczowa zlokalizowana w tym samym pomieszczeniu zasysa deszczówkę bezpośrednio ze zbiornika. Ze względu na maksymalny poziom wody deszczowej w zbiorniku, który znajduje się powyżej wlotu do centrali deszczowej, na przewodach ssawnych zamontowane zostały zawory obciążone otwierające się przy podciśnieniu 0,3 bar. Dzięki temu woda w zbiorniku nie ma możliwości grawitacyjnego przepływu do centrali co mogło by powodować niekontrolowany wypływ wody poprzez przelew awaryjny oraz wzbudzanie alarmu o przepełnieniu zbiornika podręcznego centrali.

Urządzenie zastosowane do zasilania obiektu w wodę deszczową to centrala deszczowa AquaMatic Industrial 100 S 14-40, wyposażona dodatkowo w zbiornik ciśnieniowy o pojemności 200 l oraz hydrostatyczną sondę poziomu wody w zbiorniku. Zbiornik ciśnieniowy utrzymuje stałe ciśnienie w instalacji, zmniejszając częstotliwość uruchamiania pomp, przedłużając tym samym ich żywotność. Sonda pozwala na nieustanną kontrolę poziomu wody wewnątrz zbiornika, na podstawie odczytu pomiarów sondy centrala decyduje o trybie pracy – z wodą deszczową lub, w przypadku jej braku, z wodą wodociągową.

Woda deszczowa jest wykorzystywana do spłukiwania toalet i pisuarów, dzięki czemu zmniejszona została ilość wody pitnej pobieranej z sieci wodociągowej oraz ilość wody deszczowej odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.

Powrót