Wykorzystanie wody deszczowej – Tomaszowice

Obiekt ten stanowi przykład zrównoważonej gospodarki wodnej. Poza wodą wodociągową wykorzystuję się w nim również wody opadowe oraz infiltracyjne i głębinowe.

Zastosowano układ trzech zbiorników, z których każdy gromadzi wodę na inne cele. Pierwszy zbiornik (ZB1), o pojemności 5,0 m3, gromadzi wodę z dachu budynku mieszkalnego oraz altany, a także wody z drenażu tych obiektów. Wodę tę wykorzystuje się później do spłukiwania ustępów, prania oraz mycia samochodów. W celu uzyskania odpowiedniej jakości wody zastosowano kilka etapów oczyszczania. Wszystkie rynny wyposażone są w osadniki podrynnowe, następnie wodę prowadzi się przez filtr podziemny Maxi Plus z dodatkowym koszem osadczym. Ponadto pompa zatapialna podająca wodę ze zbiornika do centrali deszczowej jest wyposażona w pływający pobór wody. Pomiędzy tłoczącą wodę do instalacji centralą deszczową Aquamatic Domestic Euroinox a odbiornikami zastosowany został zestaw filtracyny TRIO UV. Składa się on z filtra odśrodkowego filtra kieszeniowego o średnicy porów 300 mikronów, filtra węglowego oraz sterylizatora UV. Nadmiar wody ze zbiornika ZB1 przelewa się do zbiornika ZB2, o pojemności 50,0 m3 .

Do zbiornika ZB2 są prowadzone również wody opadowe z dachu garażu i śmietnika, a także z drenażu wokół garażu oraz odwodnień liniowych i wpustów ulicznych. Odbywa się to za pomocą pompowni PD1. Pomiędzy pompownią a zbiornikiem znajduję się filtr podziemny Maximus 3000 oraz separator substancji ropopochodnych na bazie zbiornika Blue Line II 7600 litrów.

Woda gromadzona w zbiorniku ZB2 jest wykorzystywana do podlewania pokaźnych rozmiarów ogrodu. Do tego celu służy jedna z pomp umieszczonych na dnie zbiornika. Znajduje się tam również zestaw pompowy do usuwania nadmiaru wody na powierzchnię terenu, posiadający dodatkowe zasilanie w postaci agregatów prądotwórczych.

Trzeci i najmniejszy ze zbiorników (ZB3) gromadzi wodę z jednej z rur spustowych z dachu garażu. Jest to zbiornik przepływowy, a zgromadzoną w nim wodę, oczyszczoną uprzednio na filtrze Maxi Plus, wykorzystuje się do mycia aut. Nadmiar wody odpływa do pompowni PD1.

Powrót