Wymagania stawiane skrzynkom retencyjno-rozsączającym w świetle normy PN-EN 17152-1

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, np. zapisami normy PN-EN 476: „W normach wyrobów powinny być podane szczegółowe dane dotyczące właściwości, które są istotne dla trwałości wyrobów gotowych.”  Jak zatem można zbadać właściwości systemów skrzynek retencyjno – rozsączających lub innych systemów retencyjno – rozsączających, aby mieć pewność trwałości takiego systemu? Czy istnieją wytyczne albo normy, które dają odpowiedź jak przeprowadzić badanie oraz jakie wnioski z takiego badania można wyciągnąć.
 

Wavin, jako lider w dziedzinie systemów do rozsączania wody deszczowej, zawsze podnosił zagadnienie zapewniania trwałości i wytrzymałości systemu w czasie. Wytrzymałość systemu zbudowanego na skrzynkach retencyjno – rozsączających zależy od korelacji dwóch czynników:
• zmiany właściwości materiału w czasie,
• zmiany wytrzymałości w czasie.

 

Niestety na rynku polskim większość producentów w celu oceny wytrzymałości skrzynek posługuje się badaniami wytrzymałości krótkotrwałej, polegających na stałym zwiększaniu obciążenia lub prędkości przesuwu płyt, pomiędzy którymi umieszczona jest skrzynka. Owszem takie badanie odpowiada na pytanie o wytrzymałość systemu w momencie produkcji, lecz nie daje odpowiedzi jak będzie się on zachowywał poddany stałym obciążeniom w czasie i co ważniejsze jakie jest maksymalne obciążenie, jakiemu możemy stale poddać system, aby pracował on bezawaryjnie przez minimum 50 lat. Nie pozwala też na jednoznaczne porównanie wyników dla różnych produktów.

 

Czytaj więcej https://bit.ly/3v4xlgm

Powrót